ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 39 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Dreamland Japan : writings on modern manga / Frederik L. Schodt

โดย Schodt, Frederik L.

เลขเรียกหนังสือ: 741.5952 S363D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Stone Bridge Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 741.5952 S363D] (1).

2. Modern Japanese literature : an anthology / compiled and edited by Donald Keene

โดย Keene, Donald.

เลขเรียกหนังสือ: 895.6082 K26M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Grove Press, c1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.6082 K26M] (1).

3. Sekai no naka no nihonko 1 / Shigemasa Inaba

โดย Inaba, Shigemasa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

4. Sekai no naka no nihonko 2 / Shigemasa Inaba

โดย Inaba, Shigemasa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

5. Sekai no naka no nihonko 3 / Shigemasa Inaba

โดย Inaba, Shigemasa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

6. Sekai no naka no nihonko 4 / Shinjiro Kazama

โดย Kazama, Shinjiro.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

7. Sekai no naka no nihonko 5 / Shinjiro Kazama

โดย Kazama, Shinjiro.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

8. Sekai no naka no nihonko 6 / Shigemasa Inaba

โดย Inaba, Shigemasa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

9. Shibawanko no wano kokoro / Yoshie Kawaura

โดย Kawaura, Yoshie.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 K22S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Hakusensha, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 K22S] (1).

10. Shibawanko no wano kokoro. 2, Shikino yozokobi / Yoshie Kawaura

โดย Kawaura, Yoshie.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 K22S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Hakusensha, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 K22S] (1).

11. Shibawanko no wano kokoro. 3, Hibino tanoshimi / Yoshie Kawaura

โดย Kawaura, Yoshie.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 K22S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Hakusensha, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 K22S] (1).

12. The Japan book.

โดย Kodansha International.

เลขเรียกหนังสือ: 915.2 J35 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.2 J35] (1).

13. Kanji ga tanoshikunaru hon 1 / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2008, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M685K] (1).

14. Kanji ga tanoshikunaru hon 2 / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2007, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M685K] (1).

15. Kanji ga tanoshikunaru hon 3 / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2008, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M685K] (1).

16. Kanji ga tanoshikunaru hon 4 / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2007, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M685K] (1).

17. Kanji ga tanoshikunaru hon 5 / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2004, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M685K] (1).

18. Kanji ga tanoshikunaru hon 6 / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2006, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M685K] (1).

19. The stone that shines / by Reiko Uchida ; translated by Elon Satoru Simon

โดย Uchida, Reiko | Simon, Elon Satoru.

เลขเรียกหนังสือ: 895.645 U17S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Reiko Uchida, 1998, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.645 U17S] (1).

20. Hanaso kangaeyo shokyu Nihon jijo / Fukuoka Nihongo Senta. "Nihon Jijo" Purojekuto cho

โดย Fukuoka Nihongo Senta. "Nihon Jijo" Purojekuto cho.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 H233 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : 3A Corporation, 2000, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 H233 2000] (2).