ผลการค้นหาของคุณมี 43 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Dreamland Japan : writings on modern manga / Frederik L. Schodt

โดย Schodt, Frederik L.

เลขเรียกหนังสือ: 741.5952 S363D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Stone Bridge Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 741.5952 S363D] (1).

2. Illustrated Japanese family & culture

โดย Japan Travel Bureau.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8956 I29 2003 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8956 I29 2003] (1).

3. Illustrated living Japanese style

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 I29 2003 (ส.พ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 19th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 I29 2003] (1).

4. Illustrated eating in Japan

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 I29 2003 (ส.พ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 17th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 I29 2003] (1).

5. Modern Japanese literature : an anthology / compiled and edited by Donald Keene

โดย Keene, Donald.

เลขเรียกหนังสือ: 895.6082 K26M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Grove Press, c1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.6082 K26M] (1).

6. Sekai no naka no nihonko 1 / Shigemasa Inaba

โดย Inaba, Shigemasa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

7. Sekai no naka no nihonko 2 / Shigemasa Inaba

โดย Inaba, Shigemasa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

8. Sekai no naka no nihonko 3 / Shigemasa Inaba

โดย Inaba, Shigemasa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

9. Sekai no naka no nihonko 4 / Shinjiro Kazama

โดย Kazama, Shinjiro.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

10. Sekai no naka no nihonko 5 / Shinjiro Kazama

โดย Kazama, Shinjiro.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

11. Sekai no naka no nihonko 6 / Shigemasa Inaba

โดย Inaba, Shigemasa.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 I35S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Komineshoten, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 I35S] (1).

12. Shibawanko no wano kokoro / Yoshie Kawaura

โดย Kawaura, Yoshie.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 K22S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Hakusensha, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 K22S] (1).

13. Shibawanko no wano kokoro. 2, Shikino yozokobi / Yoshie Kawaura

โดย Kawaura, Yoshie.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 K22S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Hakusensha, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 K22S] (1).

14. Shibawanko no wano kokoro. 3, Hibino tanoshimi / Yoshie Kawaura

โดย Kawaura, Yoshie.

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 K22S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Hakusensha, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.686 K22S] (1).

15. Naruhodo chizucho nihon 2007

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 N237 2007 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Shobunsha, c2006สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.686 N237 2007] (1).

16. The Japan book.

โดย Kodansha International.

เลขเรียกหนังสือ: 915.2 J35 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.2 J35] (1).

17. Kanji ga tanoshikunaru hon 1 / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2008, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M685K] (1).

18. Kanji ga tanoshikunaru hon 2 / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2007, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M685K] (1).

19. Kanji ga tanoshikunaru hon 3 / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2008, c2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M685K] (1).

20. Kanji ga tanoshikunaru hon 4 / Hisao Miyashita

โดย Miyashita, Hisao.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M685K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Taro Jiro-sha, 2007, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M685K] (1).