ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 702 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. บัญชีคำศัพท์ที่สำคัญสำหรับการสอบวัดระดับ 4 และผู้ที่กำลังศึกษาชั้นต้น / ผู้แต่ง, อุซีโอะ มิกามิ

โดย มิกามิ, อุซีโอะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ม551บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : เวียงพิงค์การพิมพ์, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ม551บ] (2).

102. กินอยู่อย่างไรในญี่ปุ่น = Living in Japan / แปลโดย วันชัย สีลพัทธ์กุล, ประภา แสงทองสุข

โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล | ประภา แสงทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0952 ก677 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0952 ก677 2545] (1).

103. คำศัพท์ ไทย-ญี่ปุ่น : ภาคผนวกตำราสนทนาภาษาไทยประยุกต์ 1-2

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ค383 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.639591 ค383] (2).

104. คำกริยาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว / โดย สุภา ปัทมานันท์.

โดย สุภา ปัทมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ส837ค 2546 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ส837ค 2546] (2).

105. แบบฝึกหัดคัดอักษรญี่ปุ่น / เรียบเรียงโดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

โดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 ส781บ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 (ฉบับปรับปรุงใหม่ครั้งที่ 5)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 ส781บ 2540] (2).

106. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย / จุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย จุฬารัตน์ เตชะโชควิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 พ174 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 พ174 2547] (2).

107. Asian language series : Kammuangthai

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 A832 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l. : s.n.], 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 A832] (2).

108. 250 essential Kanji for everyday use. Vol. 1 / Kanji Text Research Group, University of Tokyo

โดย University of Tokyo. Kanji Text Research Group.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 U58T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Tuttle, 2001, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 U58T] (1).

109. Successful communication in Japanese / Yoko Tomisaka

โดย Tomisaka, Yoko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 T657S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 T657S] (1).

110. Japanese through dialogues for intermediate learners / Mizue Sasaki, Masami Kadokura

โดย Sasaki, Mizue | Kadokura, Masami.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 S252J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Japan Times, 2003, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 S252J] (1).

111. Preparation & strategy : practice questions for the Japanese language proficiency test level 1 / Takashi Matsumoto ... [et al.]

โดย Matsumoto, Takashi.

เลขเรียกหนังสือ: 495.680076 P927 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.680076 P927] (1).

112. The 2003 Japanese language proficiency test : level 3 and 4 : questions and correct answers / created and edited by Japan Educational Exchanges and Services and The Japan Foundation

โดย Japan Educational Exchanges and Services | Japan Foundation.

เลขเรียกหนังสือ: 495.680076 T974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Educational Exchanges and Services , c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.680076 T974] (2).

113. The new Nelson Japanese-English character dictionary / based on the classic edition by Andrew N. Nelson ; completely revised by John H. Haig

โดย Haig, John H | Nelson, Andrew Nathaniel.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 H149N (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rutland, Vt. : Charles E. Tuttle, 2002, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 H149N] (1).

114. A dictionary of Japanese particles / Sue A. Kawashima

โดย Kawashima, Sue A.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 K22D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.65 K22D] (1).

115. Japanese verbs at a glance / Naoko Chino

โดย Chino, Naoko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 C539J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 C539J] (1).

116. A dictionary of basic Japanese sentence patterns / Naoko Chino

โดย Chino, Naoko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 C539D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Kodansha International, 2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.65 C539D] (1).

117. The Kenkyusha English-Japanese Japanese-English learner's pocket dictionary / editor in chief, Shigeru Takebayashi

โดย Takebayashi, Shigeru.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 K33 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kenkyusha, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 K33] (1).

118. Illustrated Japanese family & culture

โดย Japan Travel Bureau.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8956 I29 2003 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8956 I29 2003] (1).

119. Japanese business vocabulary : Japanese-English English-Japanese

เลขเรียกหนังสือ: 495.632 J35 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Japan] : KIT Teaching Materials Development Group, 1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.632 J35] (1).

120. Invitation to the Japanese language / Keiichiro Okutsu, Akio Tanaka

โดย Okutsu, Keiichiro | Tanaka, Keiko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 O41I ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : The Japan Foundation, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 O41I] (1).