ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 702 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. Kanji in context : a study system for intermediate & advanced learners : reference book / Koichi Nishiguchi, Tamaki Kono

โดย Nishiguchi, Koichi | Kono, Tamaki.

เลขเรียกหนังสือ: 495.63 N724K (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : The Japan Times, 2003, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.63 N724K] (1).

122. Preparation & strategy : practice questions for the Japanese language proficiency test level 2

เลขเรียกหนังสือ: 495.6076 P895 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6076 P895] (1).

123. Preparation & strategy : practice questions for the Japanese language proficiency test level 3-4

เลขเรียกหนังสือ: 495.6076 P895 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6076 P895] (1).

124. Intermediate Japanese reading skill builder /Sumiko Tomioka, Saku Takaoka and Jaltta

โดย Tomioka, Sumiko | Takaoka, Saku | Jaltta.

เลขเรียกหนังสือ: 495.684 T657I ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: New ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.684 T657I] (1).

125. Reading and writing in Japanese for beginners

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 R287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 R287] (1).

126. Office Japanese / Hajime Takamizawa

โดย Takamizawa, Hajime.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 T136O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 T136O] (1).

127. Roleplay de manabu chukyu kara okyu eno nihongo kaiwa / Yamauchi Hiroyuki

โดย Yamauchi, Hiroyuki.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 Y19R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 Y19R] (1).

128. Teaching Japanese : elementary practice skits / Nobuko Mizutani

โดย Mizutani, Nobuko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 M685T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : The Japan Times, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 M685T] (1).

129. Writing business letters in Japanese / Keisuke Maruyana ... [et al.]

โดย Maruyama, Keisuke.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 W956 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Business Japanese Forum, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 W956] (1).

130. Formal expressions for Japanese interaction : teacher's manual / general editors, Kikuko Tatematsu ... [et al.]

โดย Tatematsu, Kikuko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 F723 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : The Japan Times, 1995, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 F723] (1).

131. Formal expressions for Japanese interaction / general editors, Kikuko Tatematsu ... [et al.]

โดย Tatematsu, Kikuko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 F723 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : The Japan Times, 2003, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 F723] (1).

132. Communication Japanese style I

โดย Tokyo School of the Japanese Language.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 C734 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : The Tokyo School of the Japanese language, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 C734] (1).

133. Understanding basic Japanese grammar / Nishiguchi Koichi

โดย Koichi, Nishiguchi.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 N79U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 N79U] (1).

134. How to read a Japanese newspaper 2001 / KIT Teaching Material Development Group.

โดย KIT Teaching Material Development Group.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 K62H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bonjinsha, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 K62H] (1).

135. Reading and writing skills in Japanese : advanced / Kurahachi Junko

โดย Kurahachi, Junko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 K96R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bonjinsha, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 K96R] (1).

136. Shin nihongo somatome mondaishu moji goi-hen / Hitoko Sasaki, Noriko Matsumoto

โดย Sasaki, Hitoko | Matsumoto, Noriko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.681076 S252S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ASK, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.681076 S252S] (1).

137. Everyday listening in 50 days : listening tasks for intermediate students / Yoshiko Ota ... [et al.]

โดย Ota, Yoshiko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 E93 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bonjinsha, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 E93] (2).

138. Bunka chukyo nihongo I / Bunka Institute of Language

โดย Bunka Institute of Language.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 B942B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bonjinsha, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 B942B] (3).

139. Situational functional Japanese. Vol. 1, Drills / Tsukuba Language Group.

โดย Tsukuba Language Group.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 T882S 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bonjinsha, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 T882S 1995] (1).

140. Situational functional Japanese. Vol. 2, Drills / Tsukuba Language Group

โดย Tsukuba Language Group.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 T882S 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bonjinsha, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 T882S 1994] (1).