ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 702 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. Situational functional Japanese. Vol. 1, Notes / Tsukuba Language Group

โดย Tsukuba Language Group.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 T882S 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bonjinsha, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 T882S 1995] (1).

142. Situational functional Japanese. Vol. 2, Notes / Tsukuba Language Group

โดย Tsukuba Language Group.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 T882S 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bonjinsha, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 T882S 1994] (1).

143. Invitation to the Japanese language / Keiichiro Okutsu, Akio Tanaka

โดย Okutsu, Keiichiro | Tanaka, Akio.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 O41I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : The Japan Foundation, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 O41I] (1).

144. Tokutoku dokkai key words / Michitaro Kanzaki and Yasuhiso Nakanishi

โดย Kanzaki, Michitaro | Nakanishi, Yasuhiro.

เลขเรียกหนังสือ: 495.684 K16T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bonjinsha, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.684 K16T] (1).

145. The Kenkyusha Japanese-English learner's dictionary / editor in chief, Shigeru Takebayashi

โดย Takebayashi, Shigeru.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 K33 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kenkyusha, 1992สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 K33] (1).

146. Illustrated living Japanese style

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 I29 2003 (ส.พ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 19th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 I29 2003] (1).

147. Illustrated eating in Japan

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 I29 2003 (ส.พ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 17th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 I29 2003] (1).

148. Illustrated Japanese characters

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 I29 2003 (ส.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 I29 2003] (1).

149. Illustrated say it in Japanese

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 I29 2002 (ส.พ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2002, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 I29 2002] (1).

150. Japanese for college students : basic : teacher's manual / International Christian University

โดย International Christian University.

เลขเรียกหนังสือ: 495.682 I61J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.682 I61J] (1).

151. Let's learn Kanji : an introduction to radicals, components, and 250 very basic Kanji / Joyce Yumi Mitamura and Yasuko Kosaka Mitamura

โดย Mitamura, Joyce Yumi | Mitamura, Yasuko Kosaka.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 M679L ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 M679L] (1).

152. Japanese Kanji dictionary English-Japanese-Thai / สมชาย ชัยธนะตระกูล.

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ส239จ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Page Publishing, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ส239จ] (1).

153. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 = Kiso Nihongo 1 / วัฒนา วุฒิจำนงค์.

โดย วัฒนา วุฒิจำนงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ว399ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ว399ภ] (3).

154. Language 2 / Heidi Dulay, Marina Burt, Stephen Krashen

โดย Dulay, Heidi | Burt, Marina | Krashen, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 D879L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Takashoboya Press, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 D879L] (1).

155. Glocalka jidai no gengo kyoiku seisaku / Hiroko Okado

โดย Okado, Hiroko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 O41G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Kurosio, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 O41G] (1).

156. Onomatopoeia / Ikuhiro Tamori, Lawrence Schourup

โดย Tamori, Ikuhiro | Schourup, Lawrence.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 T158O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kurosio, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 T158O] (1).

157. Nihongo bumpou gakushusha ni yokuwakaru oshiekata / Nooya Fujita

โดย Fujita, Nooya.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 F961N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 F961N] (1).

158. Youji no ibunkarikai oyobi sono kyoikuni kansuru kenkyu / Miyako Ueda

โดย Ueda, Miyako.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 U22Y ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : [s.n.], c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 U22Y] (1).

159. Yori yoi gai ko kugo gakushuiho o motomete / Osamu Takeuchi

โดย Takeuchi, Osamu.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 T136Y ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : [s.n.], c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 T136Y] (1).

160. ภาษาญี่ปุ่นทางโทรศัพท์ / พนิดา กุลประสูติดิลก.

โดย พนิดา กุลประสูติดิลก.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ199ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ199ภ] (3).