ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 701 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. พูดภาษาไทยง่ายนิดเดียว (สำหรับคนญี่ปุ่น) = Thai-Japanese / เรียบเรียงเนื้อหา, เสกสรร จันทรจำนง

โดย เสกสรร จันทรจำนง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91834 ส888พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91834 ส888พ] (1).

162. ภาษาญี่ปุ่นท่องเที่ยว = Japanese for travellers / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ส239ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : PAGE Plus, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ส239ภ] (2).

163. A semantic and structural contrastive study of Thai and Japanese verbs of motion / Aradee Apiwongngam

โดย Aradee Apiwongngam.

เลขเรียกหนังสือ: 415.6 A658S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2005หมายเหตุ: Thesis (Ph.D.)--International Christian University, 2005 สารสนเทศออนไลน์: abstract สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 415.6 A658S] (1).

164. ศัพท์ประจำวัน ไทย-ญี่ปุ่น / สุภา ปัทมานันท์.

โดย สุภา ปัทมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ส837ศ 2548 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ส837ศ 2548] (2).

165. พจนานุกรมศัพท์และประโยคพื้นฐาน ญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ส239พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิชั่น เพรส, 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ส239พ] (1).

166. Easy Japanese : English-Japanese Dictionary / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 413.956 ส239อ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิชั่น เพรส, 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413.956 ส239อ] (1).

167. Introduction to intermediate Japanese : an integrated course / Nobuko Mizutani ; translations, Glenn Sullivan

โดย Mizutani, Nobuko | Sullivan, Glenn.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 M685I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Bonjinsha, 2001, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 M685I] (1).

168. Intermediate Japanese : an integrated course : first semester / Nobuko Mizutani ; translations, Glenn Sullivan

โดย Mizutani, Nobuko | Sullivan, Glenn.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 M685I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Bonjinsha, 2003, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 M685I] (1).

169. Intermediate Japanese : an integrated course / Nobuko Mizutani ; translations, Glenn Sullivan

โดย Mizutani, Nobuko | Sullivan, Glenn.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 M685I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Bonjinsha, 2001, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 M685I] (1).

170. Nihongo chukyu. I / Kokusai Koryu Kikin. Nihongo Kokusai Senta

โดย Kokusai Koryu Kikin. Nihongo Kokusai Senta.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 N691 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : The Japan Foundation, 2003, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 N691] (1).

171. Nihongo chukyu. II / Kokusai Koryu Kikin. Nihongo Kokusai Senta

โดย Kokusai Koryu Kikin. Nihongo Kokusai Senta.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 N691 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : The Japan Foundation, 2003, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 N691] (1).

172. Shin Nihongo no Chukyu. Honsatsu / Kaigai Gijutsusha Kenshu Kyokai (Japan)

โดย Kaigai Gijutsusha Kenshu Kyokai (Japan).

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 S556 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : 3A Corporation, 2005, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 S556] (2).

173. Chukyu zenpan-yo Nihongo dokkai kyozai : yomi e no chosen / Hiroko Ito ... [et al.]

โดย Ito, Hiroko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 C559 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kuroshio Shuppan, 2002, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 C559] (2).

174. Enjoyable task reading in Japanese : pre-intermediate / Keiichi Koide ; Sangyo Noritsu Tanki Daigaku. Nihongo Kyoiku Kenkyushitsu

โดย Koide, Keiichi | Sangyo Noritsu Tanki Daigaku. Nihongo Kyoiku Kenkyushitsu.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6864 K79E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Sanno Tanki Daigaku Kokusai Koryu Senta, 2004, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6864 K79E] (1).

175. Kodansha's effective Japanese usage dictionary : a concise explanation of frequently confused words and phrases / supervisors, Masayoshi Hirose, Kakuko Shoji

โดย Hirose, Masayoshi | Shoji, Kakuko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6312 K76 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6312 K76] (1).

176. Breaking into Japanese literature : seven modern classics in parallel text / Giles Murray

โดย Murray, Giles.

เลขเรียกหนังสือ: 895.6308 M982B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.6308 M982B] (1).

177. Modern Japanese literature : an anthology / compiled and edited by Donald Keene

โดย Keene, Donald.

เลขเรียกหนังสือ: 895.6082 K26M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Grove Press, c1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.6082 K26M] (1).

178. Japanese for hotel staff / Mamiko Okabe, Reiko Shizume, Akemi Mukai

โดย Okabe, Mamiko | Shizume, Reiko | Mukai, Akemi.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 O41J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : JAL Academy, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 O41J] (2).

179. Writing in Japanese is fun : upper beginner to intermediate / Masako Taguchi

โดย Taguchi, Masako.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 T128W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : ALC Press, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 T128W] (1).

180. Akademikku Japanizu, Nihongo hyogen handobukku shirizu 10 = Academic Japanese, Japanese expressions handbook series 10 / Mizue Sasaki

โดย Sasaki, Mizue.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 S252A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : ALC, 2005, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 S252A] (1).