ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 701 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. การใช้ [โฮะโตะกะ] / Hisashi Noda, ผู้แต่ง ; วรินทร วูวงศ์, ผู้แปล

โดย โนะดะ, ฮิซาชิ | วรินทร วูวงศ์ | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 น931ก 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 น931ก 2533] (1).

62. Schaum's outline of Japanese vocabulary / Shigeru Eguchi, Orie Yamada

โดย Eguchi, Shigeru | Yamada, Orie.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683421 E32S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683421 E32S] (1).

63. คู่มือเรียนพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง = New up-to date Japanese-Thai, conversation Thai-Japanese / โดย สิริ ธโรพงศ์, อาคิโอะ ทานะกะ

โดย สิริ ธโรพงษ์ | ทานากะ, อาคิโอะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ส731ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ส731ค] (1).

64. บัญชีคำศัพท์ ภาษาไทย-ญี่ปุ่น / ศิริพันธ์ นันทะศิริ

โดย ศิริพันธ์ นันทะศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913956 ศ465บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : เวียงพิงค์การพิมพ์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.913956 ศ465บ] (1).

65. แบบฝึกหัดคัดญี่ปุ่น 1 / ผู้แต่ง, โยชิโกะ ทซึรุโอะ ; คณะผู้แปลและเรียบเรียง, ประนอม ลี้ถาวร ... [และคนอื่นๆ].

โดย ทซึรุโอะ, โยชิโกะ | ประนอม ลี้ถาวร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611076 ท111บ 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611076 ท111บ 2538] (1).

66. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย / เรียบเรียงโดย พงษ์พันธ์ เล็บนาค

โดย พงษ์พันธ์ เล็บนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 พ161พ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : TLS, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.639591 พ161พ] (1).

67. เรียน (ภาษา) ญี่ปุ่นไม่วุ่นอย่างที่คิด / ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์

โดย ทิพวรรณ อภิวันท์วรรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ท478ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ท478ร] (1).

68. 101 Japanese idioms : understanding Japanese language and culture through popular phrases / Michael L. Maynard, Senko K. Maynard

โดย Maynard, Michael L | Maynard, Senko K.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 M471O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lincolnwood, Ill. : Passport Books, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 M471O] (1).

69. ภาษาญี่ปุ่นไม่ยาก : เรียนด้วยตนเอง / สุภา ปัทมานันท์

โดย สุภา ปัทมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ส837ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ส837ภ] (2).

70. ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น. เล่ม 3 = Kiso nihongo 3 / ผู้แต่ง, วัฒนา วุฒิจำนงค์, Hiroshi Tanaka ; ผู้ปรับปรุงและแต่งเพิ่มเติม, นพวรรณ บุญสม ... [และคนอื่น ๆ].

โดย วัฒนา วุฒิจำนงค์ | ทานากะ, ฮิโรชิ | นพวรรณ บุญสม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 ว399ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 ว399ภ] (1).

71. Dictionary Japanese-English-Thai / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ส239ด (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : Page Publishing, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ส239ด] (1).

72. พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น = Japanese dictionary / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ส239พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : Page Publishing, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ส239พ] (1).

73. Basic Japanese conversation dictionary (English-Japanese & Japanese-English) / revised & enlarged by Samuel E. Martin

โดย Martin, Samuel E.

เลขเรียกหนังสือ: 495.632 M383B 2001 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Tuttle, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.632 M383B 2001] (1).

74. พจนานุกรมนักเรียน ไทย-ญี่ปุ่น / ผู้เขียน, สุภา ปัทมานันท์.

โดย สุภา ปัทมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913956 ส837พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913956 ส837พ] (1).

75. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย - ไทยญี่ปุ่น สำหรับชาวไทย / Tomita Takejiro

โดย ทาเกะจิโร, โทมิตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ท589พ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมไทย, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ท589พ 2543] (1).

76. Kodansha's compact Kanji guide (ฉบับภาษาไทย) / โดย Kodansha International Ltd. ; ผู้แปล, วันชัย สีลพัทธ์กุล

โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ก932 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ก932 2545] (1).

77. คำศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย = Japanese-Thai vocabularies / คณะผู้จัดทำ, ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ค383 2544 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ค383 2544] (1).

78. แจแปน แจแปน / ผู้เขียน, นวรัตน์ เลขะกุล

โดย นวรัตน์ เลขะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0952 น299จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0952 น299จ] (1).

79. พจนานุกรมไทยญี่ปุ่น / โฆษา อารียา.

โดย โฆษา อารียา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913956 ฆ852พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913956 ฆ852พ] (1).

80. เรื่องสั้นญี่ปุ่น 5 : รวมเรื่องสั้นของดะสะอิ โอะซะมุ / มณฑา พิมพ์ทอง, บรรณาธิการ

โดย โอะซะมุ, ดะสะอิ | มณฑา พิมพ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 895.63 อ963ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก จุฬาลงกรณ์ามหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.63 อ963ร] (2).