ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 702 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. ศัพท์ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น / เรียบเรียงโดย สุภา ปัทมานันท์

โดย สุภา ปัทมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.03 ส837ศ 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 650.03 ส837ศ 2545] (2).

82. Japanese language education in Thailand / written by Matsui Yoshikazu, Kitamura Takeshi and Voravudhi Chirasombutti

โดย Yoshikazu, Matsui | Takeshi, Kitamura | Voravudhi Chirasombutti.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6007 Y65J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kinsei-sha Publishing House, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6007 Y65J] (1).

83. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย ไทย-ญี่ปุ่น สำหรับชาวไทย / Tomita Takejiro

โดย ทาเกะจิโร, โทมิตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ท589พ 2546 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมไทย, 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ท589พ 2546] (2).

84. Let's learn Japanese picture dictionary / by the editors of Passport Books ; illustrated by Marlene Goodman

โดย Goodman, Marlene | Passport Books.

เลขเรียกหนังสือ: 495.631 L649 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1992สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.631 L649] (1).

85. แบบฝึกหัดคัดอักษรญี่ปุ่น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

โดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

86. ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์

โดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ส781ว 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ส781ว 2541] (1).

87. คำกริยาภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ / นฤมล ลี้ปิยะชาติ.

โดย นฤมล ลี้ปิยะชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 น276ค 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 น276ค 2545] (2).

88. พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย / โฆษา อารียา

โดย โฆษา อารียา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ฆ852พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.ป., 2546?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ฆ852พ] (1).

89. พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่น / โฆษา อารียา.

โดย โฆษา อารียา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913956 ฆ852พ 2546 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913956 ฆ852พ 2546] (1).

90. ภาษาล่าม ล่ามภาษา'ญี่ปุ่น / สุยดา ด่านสุวรรณ์

โดย สุยดา ด่านสุวรรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ส844ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ส844ภ] (3).

91. ศัพท์ภาษาญี่ปุ่น 1000 คำ ที่ควรรู้จัก / ฮีเธอร์ เอเมอรี, เขียน ; มณฑา พิมพ์ทอง, แปล

โดย อะเมอรี, ฮีเธอร์ | มณฑา พิมพ์ทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.681 อ463ศ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 14.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.681 อ463ศ 2547] (2).

92. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 / สุภัฒ สงวนดีกุล ... [และคนอื่นๆ]

โดย สุภัฒ สงวนดีกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ภ483 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์แก้ไขครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ภ483] (2).

93. Kodansha's compact Kanji guide (ฉบับภาษาไทย) / โดย Kodansha International Ltd. ; ผู้แปล, วันชัย สีลพัทธ์กุล

โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ก932 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย), 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ก932 2547] (2).

94. คำศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย = Japanese-Thai vocabularies / คณะผู้จัดทำ, ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ค383 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 16.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ค383 2545] (1).

95. ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1 = Nihongo Yoroshiku / โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล ... [และคนอื่นๆ].

โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ภ483 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ภ483 2546] (2).

96. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม / โดย สมพร โกมารทัต

โดย สมพร โกมารทัต.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ส265ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ส265ภ] (2).

97. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย ขั้นพื้นฐาน (ฉบับมูลนิธิญี่ปุ่น) / มูลนิธิญี่ปุ่น, สถาบันภาษาญี่ปุ่น.

โดย สถาบันภาษาญี่ปุ่น | มูลนิธิญี่ปุ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 พ174 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 พ174 2545] (2).

98. เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาญี่ปุ่น / โดย ดวงใจ จงธนากร

โดย ดวงใจ จงธนากร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6076 ด164ฉ 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6076 ด164ฉ 2546] (1).

99. กระจกส่องญี่ปุ่น / อะอิคะวะ ทสึงุโมะโตะ ; ปราณี จงสุจริตธรรม, ผู้แปล

โดย ทสึงุโมะโตะ, อะอิคะวะ | ปราณี จงสุจริตธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 900.592 ท239ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 900.592 ท239ก 2544] (1).

100. สนุกกับภาษาญี่ปุ่น / แปล, วิมล กมลตระกูล

โดย วิมล กมลตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.681 ส216 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, / 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.681 ส216 2546] (2).