ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 701 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Kodansha's furigana English-Japanese dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 423.956 K76 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st Asian ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.956 K76] (1).

2. เรียนญี่ปุ่น เข้าใจภาษา

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ร831 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คเคส, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ร831] (1).

3. พูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (1).

4. คู่มือพูดญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ทฤษฎี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ค695] (1).

5. Obunsha's comprehensive Japanese-English dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 O14 1998 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Obunsha, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6321 O14 1998] (1).

6. แบบฝึกหัดคัดอักษรญี่ปุ่น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

โดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

7. Teaching Japanese : elementary practice skits / Nobuko Mizutani

โดย Mizutani, Nobuko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 M685T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : The Japan Times, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 M685T] (1).

8. Understanding basic Japanese grammar / Nishiguchi Koichi

โดย Koichi, Nishiguchi.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 N79U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 N79U] (1).

9. Illustrated Japanese characters

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 I29 2003 (ส.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 I29 2003] (1).

10. Glocalka jidai no gengo kyoiku seisaku / Hiroko Okado

โดย Okado, Hiroko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 O41G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Kurosio, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 O41G] (1).

11. Onomatopoeia / Ikuhiro Tamori, Lawrence Schourup

โดย Tamori, Ikuhiro | Schourup, Lawrence.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 T158O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kurosio, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 T158O] (1).

12. Nihongo bumpou gakushusha ni yokuwakaru oshiekata / Nooya Fujita

โดย Fujita, Nooya.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 F961N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 F961N] (1).

13. Youji no ibunkarikai oyobi sono kyoikuni kansuru kenkyu / Miyako Ueda

โดย Ueda, Miyako.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 U22Y ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : [s.n.], c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 U22Y] (1).

14. Yori yoi gai ko kugo gakushuiho o motomete / Osamu Takeuchi

โดย Takeuchi, Osamu.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 T136Y ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : [s.n.], c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 T136Y] (1).

15. Nihon bungakushi josetsu. 001 / Shuichi Kato

โดย Kato, Shuichi.

เลขเรียกหนังสือ: 895.609 K19N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Chikumashobo, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.609 K19N] (1).

16. Nihon bungakushi josetsu. 003 / Shuichi Kato

โดย Kato, Shuichi.

เลขเรียกหนังสือ: 895.609 K19N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Chikumashobo, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.609 K19N] (1).

17. Nihon bungakushi gairon / Aso Isoji

โดย Aso, Isoji.

เลขเรียกหนังสือ: 895.609 A837N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Meiji Shoin, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.609 A837N] (1).

18. Naruhodo chizucho nihon 2007

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 N237 2007 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Shobunsha, c2006สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.686 N237 2007] (1).

19. Naruhodo chizucho sekai : shireba shiruhodo miete kuru 2007

เลขเรียกหนังสือ: 495.686 N237 2007 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Shobunsha, c2007สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.686 N237 2007] (1).

20. Blabk rain / Masuji Ibuse ; translated by John Bester

โดย Ibuse, Masuji.

เลขเรียกหนังสือ: 895.635 I14B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1980, c1969สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).