ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 597 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เรียนญี่ปุ่น เข้าใจภาษา

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ร831 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บุ๊คเคส, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ร831] (1).

2. พูดญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (1).

3. คู่มือพูดญี่ปุ่น ฉบับสมบูรณ์

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ทฤษฎี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ค695] (1).

4. แบบฝึกหัดคัดอักษรญี่ปุ่น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

โดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

5. Teaching Japanese : elementary practice skits / Nobuko Mizutani

โดย Mizutani, Nobuko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 M685T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : The Japan Times, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 M685T] (1).

6. Understanding basic Japanese grammar / Nishiguchi Koichi

โดย Koichi, Nishiguchi.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 N79U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 N79U] (1).

7. Glocalka jidai no gengo kyoiku seisaku / Hiroko Okado

โดย Okado, Hiroko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 O41G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Kurosio, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 O41G] (1).

8. Onomatopoeia / Ikuhiro Tamori, Lawrence Schourup

โดย Tamori, Ikuhiro | Schourup, Lawrence.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 T158O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kurosio, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 T158O] (1).

9. Nihongo bumpou gakushusha ni yokuwakaru oshiekata / Nooya Fujita

โดย Fujita, Nooya.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 F961N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : ALC Press, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 F961N] (1).

10. Youji no ibunkarikai oyobi sono kyoikuni kansuru kenkyu / Miyako Ueda

โดย Ueda, Miyako.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 U22Y ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : [s.n.], c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 U22Y] (1).

11. Yori yoi gai ko kugo gakushuiho o motomete / Osamu Takeuchi

โดย Takeuchi, Osamu.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6 T136Y ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : [s.n.], c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6 T136Y] (1).

12. Nihon bungakushi josetsu. 001 / Shuichi Kato

โดย Kato, Shuichi.

เลขเรียกหนังสือ: 895.609 K19N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Chikumashobo, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.609 K19N] (1).

13. Nihon bungakushi josetsu. 003 / Shuichi Kato

โดย Kato, Shuichi.

เลขเรียกหนังสือ: 895.609 K19N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Chikumashobo, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.609 K19N] (1).

14. Nihon bungakushi gairon / Aso Isoji

โดย Aso, Isoji.

เลขเรียกหนังสือ: 895.609 A837N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Meiji Shoin, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.609 A837N] (1).

15. Blabk rain / Masuji Ibuse ; translated by John Bester

โดย Ibuse, Masuji.

เลขเรียกหนังสือ: 895.635 I14B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Kodansha International, 1980, c1969สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

16. การใช้ [โฮะโตะกะ] / Hisashi Noda, ผู้แต่ง ; วรินทร วูวงศ์, ผู้แปล

โดย โนะดะ, ฮิซาชิ | วรินทร วูวงศ์ | สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 น931ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ (ไทย-ญี่ปุ่น), 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 น931ก] (1).

17. เจาะลึก ฟุคุชิ : การใช้คำกริยาวิเศษณ์ในภาษาญี่ปุ่น / เขียนโดย กลุ่มค้นคว้าโครงสร้างประโยคในภาษาญี่ปุ่น ; แปลโดย ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ, ประภา แสงทองสุข

โดย กลุ่มค้นคว้าโครงสร้างประโยคในภาษาญี่ปุ่น | ปรียา โฮะริเอะ | ประภา แสงทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ก318จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ก318จ] (1).

18. Talk Japanese gambatte! / Kazuhiko Nagatomo.

โดย Nagatomo, Kazuhiko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 N147T ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 N147T] (2).

19. Japanese for busy people II : teacher's manual / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J] (1).

20. Japanese for busy people 1 : teacher's manual / Association for Japanese-Language Teaching

โดย Association for Japanese-Language Teaching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 A849J 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo, Japan : Kodansha International, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 A849J 1994] (1).