ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 21 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Illustrated Japanese characters

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 I29 2003 (ส.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 I29 2003] (1).

2. Sanseido's daily concise English dictionary : English = Japanese, Japanese = English

เลขเรียกหนังสือ: 495.6321 S239 1990 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: [Japan] : Sanseido, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6321 S239 1990] (1).

3. ศัพท์และประโยคภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ / เรียบเรียง, สมชาย ชัยธนะตระกูล.

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.603 ศ337 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Project Page, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.603 ศ337] (2).

4. ภาษาญี่ปุ่นโลกยุคใหม่ / สมชาย ชัยธนะตระกูล, แปลและเรียบเรียง

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ภ483 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : Bookcase, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ภ483] (3).

5. สอบถามสนทนาภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย : ฉบับใช้ประกอบการเดินทางและธุรกิจ = Japanese-English-Thai phrase book for tourist & business / รวบรวมโดย M.R.C., T. Kikuchi

โดย เอ็ม.อาร์.ซี | คิคูชิ, ที.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 อ898ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทยาคาร, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 อ898ส] (1).

6. บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นแบบนำเที่ยว / สุธาน จักษุรักษ์

โดย สุธาน จักษุรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ส784ป 2359 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ส784ป 2359] (1).

7. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย / เรียบเรียงโดย พงษ์พันธ์ เล็บนาค

โดย พงษ์พันธ์ เล็บนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 พ161พ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : TLS, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.639591 พ161พ] (1).

8. Basic Japanese conversation dictionary (English-Japanese & Japanese-English) / revised & enlarged by Samuel E. Martin

โดย Martin, Samuel E.

เลขเรียกหนังสือ: 495.632 M383B 2001 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Tuttle, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.632 M383B 2001] (1).

9. ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย. ชุดเดินเที่ยวกับคนญี่ปุ่น / วีรวรรณ วชิรดิลก, Sachiko Ogasawara, ผู้แต่ง

โดย วีรวรรณ วชิรดิลก | โอกะซาวาระะ, ซาชิโกะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ว735ภ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: score Scoreข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ว735ภ] (2).

10. คำศัพท์ ไทย-ญี่ปุ่น : ภาคผนวกตำราสนทนาภาษาไทยประยุกต์ 1-2

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ค383 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.639591 ค383] (2).

11. คำกริยาญี่ปุ่นง่ายนิดเดียว / โดย สุภา ปัทมานันท์.

โดย สุภา ปัทมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ส837ค 2546 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ส837ค 2546] (2).

12. Illustrated Japanese family & culture

โดย Japan Travel Bureau.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8956 I29 2003 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8956 I29 2003] (1).

13. Illustrated living Japanese style

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 I29 2003 (ส.พ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 19th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 I29 2003] (1).

14. Illustrated eating in Japan

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 I29 2003 (ส.พ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 17th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2003, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 I29 2003] (1).

15. Illustrated say it in Japanese

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 I29 2002 (ส.พ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Travel Bureau, 2002, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 I29 2002] (1).

16. Japanese phrase book & dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 J35 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Princeton, N. J. : Berlitz Publishing, 2001, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 J35] (2).

17. รายงานวิชาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการทำงานของบริษัท ภายในสถานประกอบการคือ Global NeXT Thailend Co., Ltd. / โดย อภิชญา พรมมา.

โดย อภิชญา พรมมา | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น.

เลขเรียกหนังสือ: สพ. 6 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2561ชื่อเรื่องอื่น: คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการทำงานของบริษัท ภายในสถานประกอบการคือ Global NeXT Thailend Co., Ltd..สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

18. Yookoso! : an invitation to contemporary Japanese / Yasu-Hiko Tohsaku

โดย Tohsaku, Yasu-Hiko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.682421 T645Y 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, 2001, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.682421 T645Y 2001] (5).

19. พูดญี่ปุ่นอย่างคนญี่ปุ่น / บรรณาธิการ, นาถยา กัลโยธิน

โดย นาถยา กัลโยธิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 พ842 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 พ842] (4).

20. งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานที่คาดหวังกับที่เป็นจริงของสถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = The comparison between the expected and the real qualities of Japanese major trainees in the practical training workplaces in Chiang Mai and Lamphun / สารนิช พละปัญญา

โดย สารนิช พละปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 378.37 ส668ง (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2552ชื่อเรื่องอื่น: การเปรียบเทียบคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกงานที่คาดหวังกับที่เป็นจริงของสถานประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน.สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ | abstract สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.37 ส668ง] (1).