ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 124 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. แบบฝึกหัดคัดอักษรญี่ปุ่น / เรียบเรียงโดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

โดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 ส781บ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 (ฉบับปรับปรุงใหม่ครั้งที่ 5)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 ส781บ 2540] (2).

2. The 2003 Japanese language proficiency test : level 1 and 2 : questions and correct answers / created and edited by Japan Educational Exchanges and Services and The Japan Foundation

โดย Japan Educational Exchanges and Services | Japan Foundation.

เลขเรียกหนังสือ: 495.680076 T974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Educational Exchanges and Services, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.680076 T974] (3).

3. The 2003 Japanese language proficiency test : level 3 and 4 : questions and correct answers / created and edited by Japan Educational Exchanges and Services and The Japan Foundation

โดย Japan Educational Exchanges and Services | Japan Foundation.

เลขเรียกหนังสือ: 495.680076 T974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Japan Educational Exchanges and Services , c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.680076 T974] (2).

4. Shin Bunka shokyu nihongo / Bunka Institute of Language

โดย Bunka Institute of Language.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 B942S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bunka, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 B942S] (4).

5. Bunka chukyo nihongo I / Bunka Institute of Language

โดย Bunka Institute of Language.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 B942B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bonjinsha, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 B942B] (3).

6. Bunka chukyo nihongo II / Bunka Institute of Language

โดย Bunka Institute of Language.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 B942B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Japan : Bonjinsha, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 B942B] (4).

7. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 = Kiso Nihongo 1 / วัฒนา วุฒิจำนงค์.

โดย วัฒนา วุฒิจำนงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ว399ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ว399ภ] (3).

8. Japanese for hotel staff / Mamiko Okabe, Reiko Shizume, Akemi Mukai

โดย Okabe, Mamiko | Shizume, Reiko | Mukai, Akemi.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 O41J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : JAL Academy, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 O41J] (2).

9. เรียนคันจิขั้นพื้นฐาน (สำหรับสอบวัดระดับ 4) / เรียบเรียงเนื้อหา, สุขสรรค์ สุวรรณประเสริฐ

โดย สุขสรรค์ สุวรรณประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 ร831 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 ร831] (3).

10. Japanese phrase book & dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 J35 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Princeton, N. J. : Berlitz Publishing, 2001, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 J35] (2).

11. Instant Japanese / Elisabeth Smith with Helen Gilhooly (Japanese language consultant)

โดย Smith, Elisabeth.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 S646I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hodder & Stoughton, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 S646I] (2).

12. ยินดีต้อนรับ อิรัสไชมะเซะ / ผู้แต่ง, บุษบา บรรจงมณี ... [และคนอื่นๆ]

โดย บุษบา บรรจงมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ย284 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ย284] (2).

13. เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลงการ์ตูน = Anime songs / ผู้แต่ง, สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โดย สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข | ประพันธ์ รัตนสมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ว764ร 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ว764ร 2548] (2).

14. พูดญี่ปุ่นอย่างนี้สิ--เก่ง! / ผู้แต่ง, วิไล โตมรกุล.

โดย วิไล โตมรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ว724พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ว724พ] (2).

15. Now you're talking! : Japanese conversation for beginners / by Michiko Miyazaki and Sachiko Goshi

โดย Miyazaki, Michiko | Goshi, Sachiko.

เลขเรียกหนังสือ: 495.683 M685N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : 3A Corporation, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.683 M685N] (3).

16. แบบฝึกหัดคัดอักษรญี่ปุ่น / เรียบเรียงโดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

โดย สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 ส781บ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 ส781บ 2548] (2).

17. พูดญี่ปุ่นอย่างนี้สิ--เก่ง! / ผู้แต่ง, วิไล โตมรกุล.

โดย วิไล โตมรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ว724พ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ว724พ 2548] (2).

18. ยินดีต้อนรับ : อิรัสไชมะเซะ / ผู้แต่ง, บุษบา บรรจงมณี ... [และคนอื่นๆ]

โดย บุษบา บรรจงมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ย284 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ย284] (2).

19. ฟัง-ร้อง-จำ ภาษาญี่ปุ่นด้วยเพลง = Let's sing in Japanese / ผู้เขียน, ชิซูโกะ โยชิดะ ; ผู้แปล, สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข.

โดย โยชิดะ, ชิซูโกะ | สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 ย799ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 ย799ฟ] (2).

20. คันจิน่าจำ ระดับ 4 / มากิ โนริโกะ, กนกพร วงศ์สรรคกร

โดย โนริโกะ, มากิ | กนกพร วงศ์สรรคกร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.611 น945ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.611 น945ค] (2).