ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เจาะลึกกิเซโงะและกิตะอิโงะ : คำเลียนเสียงธรรมชาติ / ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ และ ประภา แสงทองสุข, เขียน

โดย ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ | ประภา แสงทองสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ป473จ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ป473จ 2541] (1).

2. กลยุทธ์การสนทนาภาษาญี่ปุ่น. เล่ม 1 = An introduction to Japanese grammar and communication strategies / เซนโคะ เค เมย์นาร์ด, เขียน ; ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ และ กนก ศฤงคารินทร์, แปล

โดย เมย์นาร์ด, เซนโคะ เค | ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ | กนก ศฤงคารินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ม756ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ม756ก] (1).

3. กลยุทธ์การสนทนาภาษาญี่ปุ่น. เล่ม 1 = An introduction to Japanese grammar and communication strategies / เซนโคะ เค เมย์นาร์ด, เขียน ; ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ และ กนก ศฤงคารินทร์, แปล

โดย เมย์นาร์ด, เซนโคะ เค | ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ | กนก ศฤงคารินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ม756ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ม756ก 2544] (2).

4. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / ผู้เขียนและเรียบเรียง, โนะบุโคะ มิซึนะนิ ... [และคนอื่นๆ]

โดย มิซึตะนิ, โนะบุโคะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.68 ภ483 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.68 ภ483 2547] (5).

5. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น. เล่ม 2, ฉบับประยุกต์ / เขียนและเรียบเรียงโดย, โนะบุโคะ มิซึตะนิ, ยะซุโคะ ซะซะคิ ; แปลโดย ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ

โดย มิซึตะนิ, โนะบุโคะ | ซะซะคิ, ยะซุโคะ | ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ม568ภ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ม568ภ 2547] (3).