ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 58 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย / เรียบเรียงโดย พงษ์พันธ์ เล็บนาค

โดย พงษ์พันธ์ เล็บนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 พ161พ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : TLS, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.639591 พ161พ] (1).

2. พจนานุกรมไทยญี่ปุ่น / โฆษา อารียา.

โดย โฆษา อารียา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913956 ฆ852พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913956 ฆ852พ] (1).

3. พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย / โฆษา อารียา

โดย โฆษา อารียา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ฆ852พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.ป., 2546?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ฆ852พ] (1).

4. พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่น / โฆษา อารียา.

โดย โฆษา อารียา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913956 ฆ852พ 2546 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913956 ฆ852พ 2546] (1).

5. ศัพท์ประจำวัน ไทย-ญี่ปุ่น / สุภา ปัทมานันท์.

โดย สุภา ปัทมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ส837ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ส837ศ] (1).

6. เรียนภาษาญี่ปุ่นจากคำศัพท์

เลขเรียกหนังสือ: 495.6824 ร831 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6824 ร831] (1).

7. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย (ฉบับอักษรโรมัน) / เรียบเรียงโดย ซันตาโร่

โดย ซันตาโร่.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6395911 ซ149พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2552สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6395911 ซ149พ] (1).

8. พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย / โฆษา อารียา.

โดย โฆษา อารียา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ฆ852พ 2555 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ฆ852พ 2555] (1).

9. Kodansha's compact Kanji guide (ฉบับภาษาไทย) / โดย Kodansha International Ltd. ; ผู้แปล, วันชัย สีลพัทธ์กุล.

โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ก932 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย), 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ก932] (1).

10. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย สำหรับชาวไทย / Takejiro Tomita, เรียบเรียง

โดย โทมิตะ, ทาเกจิโร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.69591 ท851พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมไทย, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.69591 ท851พ] (1).

11. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย ขั้นพื้นฐาน (ฉบับมูลนิธิญี่ปุ่น) / มูลนิธิญี่ปุ่น, สถาบันภาษาญี่ปุ่น.

โดย สถาบันภาษาญี่ปุ่น | มูลนิธิญี่ปุ่น.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 พ174 2542 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 พ174 2542] (1).

12. Dictionary Japanese-English-Thai / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ส239ด (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : Page Publishing, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ส239ด] (1).

13. พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น = Japanese dictionary / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ส239พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : Page Publishing, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ส239พ] (1).

14. พจนานุกรมนักเรียน ไทย-ญี่ปุ่น / ผู้เขียน, สุภา ปัทมานันท์.

โดย สุภา ปัทมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913956 ส837พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913956 ส837พ] (1).

15. พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย - ไทยญี่ปุ่น สำหรับชาวไทย / Tomita Takejiro

โดย ทาเกะจิโร, โทมิตะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ท589พ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมไทย, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ท589พ 2543] (1).

16. Kodansha's compact Kanji guide (ฉบับภาษาไทย) / โดย Kodansha International Ltd. ; ผู้แปล, วันชัย สีลพัทธ์กุล

โดย วันชัย สีลพัทธ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ก932 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ก932 2545] (1).

17. คำศัพท์ญี่ปุ่น-ไทย = Japanese-Thai vocabularies / คณะผู้จัดทำ, ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ค383 2544 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ค383 2544] (1).

18. พจนานุกรมภาษาพูด ญี่ปุ่น-ไทย / เอ็ดวาร์ด จี. ไซเดนสติคเกอร์, มิชิฮิโร มัตสุโมโต ; ปราณี จงสุจริตธรรม, ผู้แปลและแต่งเพิ่มเติม

โดย ไซเดนสติคเกอร์, เอ็ดวาร์ด จี | มัตสุโมโต, มิชิฮิโร | ปราณี จงสุจริตธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6395911 ซ953พ 2544 (อ) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.6395911 ซ953พ 2544] (1).

19. ศัพท์ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น / เรียบเรียงโดย สุภา ปัทมานันท์

โดย สุภา ปัทมานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 650.03 ส837ศ 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 650.03 ส837ศ 2545] (2).

20. พจนานุกรมฟุริงะนะญี่ปุ่น-ไทย = Kodansha's Furigana Japanese-Thai dictionary / โดย สำนักพิมพ์โคคันฌะ ; คณะผู้แปล, รัชนี ปิยะมาวดี ... [และคนอื่นๆ]

โดย สำนักพิมพ์โคคันฌะ | รัชนี ปิยะมาวดี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.639591 ส691พ 2546 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย), 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.639591 ส691พ 2546] (2).