ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 469 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. ภาษาจีนเบื้องต้น 1 / วรรณิดา ถึงแสง

โดย วรรณิดา ถึงแสง | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ว268ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ว268ภ] (1).

102. New century Chinese-English dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 491.321 N532 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Beijing : Learners Publishing ; Foreign Language Teaching and Research Press, 2006, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 491.321 N532] (1).

103. เรียนอักษรจีนด้วยภาพ. เล่ม 1 / โดย หลี่ว์ เซียน เจิ้ง.

โดย หลี่ว์ เซียน เจิ้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 ห339ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสริมภูมิ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 ห339ร] (1).

104. พจนานุกรมไทย-จีน-อังกฤษ ฉบับ 60,000 คำ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ธ781พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ธ781พ] (1).

105. พจนานุกรมไทย-จีน ฉบับ 2 ภาษา 60,000 คำ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913951 ธ781พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1997), 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913951 ธ781พ] (1).

106. พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ธ813พ 2549 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 17ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ธ813พ 2549] (1).

107. พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวเต็ม) / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ธ781พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ธ781พ] (1).

108. สามก๊ก ฉบับแปลใหม่ / วรรณไว พัธโนทัย, แปลและเรียบเรียง

โดย วรรณไว พัธโนทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 895.913 ส645 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมชาติ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.913 ส645 2544] (2).

109. พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจ จีน-ไทย-อังกฤษ / มานิต เจียรบรรจงกิจ, มาลิน ปิยะชินวรรณ

โดย มานิต เจียรบรรจงกิจ | มาลิน ปิยะชินวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 650.03 ม453พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 650.03 ม453พ] (1).

110. คู่มือศัพท์แยกประเภท ไทย-จีน / เรียบเรียงโดย วัน โป หยก

โดย วัน โป หยก.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913951 ว423ค 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913951 ว423ค 2545] (1).

111. เรียนศัพท์จีนกลางจากภาพ / โดย มานิต เจียรบรรจงกิจ.

โดย มานิต เจียรบรรจงกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ม453ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ม453ร] (2).

112. สนทนาภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน / ผู้เรียบเรียง, นิรามิส เกียรติบุญศรี.

โดย นิรามิส เกียรติบุญศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 น645ส 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 น645ส 2549] (1).

113. A handbook of vocabulary for primary 5

เลขเรียกหนังสือ: 495.182 H236 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Singapore Asian Publications, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.182 H236] (2).

114. คู่มือลักษณนามจีน-ไทย / จริยา วาณิชวิริยะ.

โดย จริยา วาณิชวิริยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.157 จ167ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2549 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.157 จ167ค] (2).

115. ลำดับขีดการเขียนตัวอักษรจีน 3,500 คำ ฮั่น จื้อ กง = Storkes order of Chinese characters / อภิชาติ สวัสดิ์ธนากุล

โดย อภิชาติ สวัสดิ์ธนากุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 อ252ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอพีเอส อินเตอร์มิวสิค, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 อ252ล] (1).

116. เรียนอักษรจีนด้วยภาพ. เล่ม 2 / โดย หลี่ว์ เซียน เจิ้ง, กง ตี๋ เฟย

โดย หลี่ว์ เซียน เจิ้ง | กง ตี๋ เฟย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 ห339ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสริมภูมิ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 ห339ร] (1).

117. สารพันประโยคคำถามภาษาจีนกลาง / โดย วีระชาติ วงศ์สัจจา.

โดย วีระชาติ วงศ์สัจจา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ว844ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ว844ส] (1).

118. เจาะลึกคำกริยาจีนกลาง / สุภาณี ปิยพสุนทรา, แปลและเรียบเรียง

โดย สุภาณี ปิยพสุนทรา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.156 จ758 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.156 จ758] (2).

119. ประวัติวรรณคดีจีน / โดย สุภัทร ชัยวัฒนพันธุ์.

โดย สุภัทร ชัยวัฒนพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.109 ส834ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.109 ส834ป] (2).

120. คติธรรมจีนคำโคลง / ผู้เขียน, สนิท บุญฤทธิ์

โดย สนิท บุญฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9951 ส213ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.9951 ส213ค] (1).