ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 469 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. วาทะในสามก๊ก / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, รวบรวม

โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

เลขเรียกหนังสือ: 808.882 พ993ว 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.882 พ993ว 2550] (2).

122. คู่มือการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างง่าย ตามวิธี Hanyu pinyin = Chinese phonetics made easy / โดย หวัง เหว่ยหมิน

โดย หวัง เหว่ยหมิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.115 ห357ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.115 ห357ค] (1).

123. Chinese quyi acrobatics puppetry and shadow theater / co-writers, Chen Yimin ... [et al.] ; translators, Fang Zhiyun ... [et al.]

โดย Fang, Zhiyun | Chen, Yimin.

เลขเรียกหนังสือ: 791.0951 C539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing : Culture and Art Publishing House, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.0951 C539] (1).

124. Chinese theater / co-writers, Zhang Yihe, Fu Shuyun, Cao Juan ; translator, Kuang Peihua

โดย Zhang, Yihe | Fu, Shuyun | Cao, Juan | Kuang, Peihua.

เลขเรียกหนังสือ: 792.0951 Z63C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing : Culture and Art Publishing House, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.0951 Z63C] (1).

125. Chinese architecture / writer, Xiao Mo ; translator, Liang Faming

โดย Xiao, Mo | Liang, Faming.

เลขเรียกหนังสือ: 720.951 X7C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing : Culture and Art Publishing House, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 720.951 X7C] (1).

126. Chinese literature / co-writers, Zheng Enbo, Zheng Qiulei ; translator, Xiang Jing

โดย Zheng, Enbo | Zheng, Qiulei | Xiang, Jing.

เลขเรียกหนังสือ: 895.1 Z63C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing : Culture and Art Publishing House, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.1 Z63C] (1).

127. Modern Chinese drama / co-writers, Song Baozhen, Wang Weiguo ; translator, Yang Liping

โดย Song, Baozhen | Wang, Weiguo | Yang, Liping.

เลขเรียกหนังสือ: 792.0951 S698M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing : Culture and Art Publishing House, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.0951 S698M] (1).

128. Chinese music / co-writer, Feng Jiexuan ... [et al.] ; translator, Paul White

โดย Feng, Jiexuan | White, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 780.951 C539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing : Culture and Art Publishing House, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780.951 C539] (1).

129. คำศัพท์ภาษาจีนที่มีความถี่การใช้สูง 2500 คำ / เจริญ เพชรรัตน์, จาง หวินฮุย, เรียบเรียง

โดย เจริญ เพชรรัตน์ | จาง, หวินฮุย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาภาษาจีน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 จ723ค (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2552?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.181 จ723ค] (1).

130. คำบุพบทและคำสันธานที่ใช้บ่อยในภาษาจีน / จิตรลัดดา สวัสดิพงษ์ และ เชิดชัย ผาสุพงษ์, รวมรวม

โดย จิตรลัดดา สวัสดิพงษ์ | เชิดชัย ผาสุพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.157 จ451ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.157 จ451ค] (1).

131. ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ป327ภ 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ป327ภ 2550] (1).

132. ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 2 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ป327ภ 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ป327ภ 2550] (2).

133. A Chinese-English dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.1321 C539 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: [China] : Foreign Language Teaching and Research Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.1321 C539] (1).

134. พจนานุกรมจีน-ไทย / เรียบเรียงโดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์, สุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์

โดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์ | สุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ช826พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พับลิคโฟโต้และโฆษณา, 2550สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ช826พ] (1).

135. ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ป327ภ 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ป327ภ 2549] (1).

136. ภาษาปากภาษาจีนที่ใช้บ่อย / ธนานันท์ ตรงดี

โดย ธนานันท์ ตรงดี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ธ244ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ธ244ภ] (1).

137. 500 อักษรจีนต้องรู้. เล่ม 2 / กิติชัย เสริมสุวิทยวงศ์

โดย กิติชัย เสริมสุวิทยวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ก676ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ออริกามิเพรส, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ก676ห] (2).

138. จานด่วนภาษาจีนธุรกิจ / จิรวรรณ จิรันธร

โดย จิรวรรณ จิรันธร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 จ511จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 จ511จ] (2).

139. เรียนภาษาจีนจากข่าว / โดย ชนิกานต์ เปี่ยมพงษ์สานต์

โดย ชนิกานต์ เปี่ยมพงษ์สานต์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ช149ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ห้องหนังสือ, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ช149ร] (2).

140. คู่มือการใช้ภาษาจีน. เล่ม 3 = A practical English-Chinese handbook / สมชาย ชัยธนะตระกูล.

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ส239ค (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : PAGE Plus, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ส239ค] (2).