ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 469 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. พจนานุกรมจีน-ไทย / เผย์ เสี่ยวรุ่ย.

โดย เผย์, เสี่ยวรุ่ย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1395911 ผ792พ 2549 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.1395911 ผ792พ 2549] (1).

142. 300 คำพ้องความหมายภาษาจีน / อัษมา มหาพสุธานนท์, บรรณาธิการ

โดย อัษมา มหาพสุธานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ส647 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ส647 2551] (2).

143. ร้อยเรียงเคียงปัญญา เรียนรู้ภาษาจากวัฒนธรรมจีน / ผู้เขียน, นริศ วศินานนท์

โดย นริศ วศินานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 น251ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 น251ร] (1).

144. ศัพท์พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น = English-Japanese-Thai dictionary / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ส239ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Page Publishing, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ส239ศ] (2).

145. รู้เรียนเขียนจีน = The origins of Chinese characters / เหยิน จิ่งเหวิน

โดย เหยิน, จิ่งเหวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.182 ห723ร 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.182 ห723ร 2551] (2).

146. ไวยากรณ์ภาษาจีน ฉบับเปรียบเทียบ / เหยิน จิ่งเหวิน.

โดย เหยิน, จิ่งเหวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ห723ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ห723ว] (2).

147. ศัพท์จีน-อังกฤษ-ไทย / ม. อึ้งอรุณ.

โดย ม. อึ้งอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ม111ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟีลกูด, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ม111ศ] (1).

148. พจนานุกรมคำเหมือน คำตรงข้าม จีน ไทย / เรียบเรียงโดย ชนิกานต์ เปี่ยมพงษ์สานต์, เฉินลี่หนี

โดย ชนิกานต์ เปี่ยมพงษ์สานต์ | เฉินลี่หนี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1395911 ช149พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.1395911 ช149พ] (1).

149. คู่มือคำทับศัพท์ จีน-ไทย / โดย ยงชวน มิตรอารี.

โดย ยงชวน มิตรอารี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 ย116ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกลอเรียน, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 ย116ค] (1).

150. พจนานุกรมจีน-ไทย / เรียบเรียงโดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์, สุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์

โดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์ | สุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ช826พ 2551 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พับลิคโฟโต้และโฆษณา, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ช826พ 2551] (1).

151. หมวดนำอักษรจีน / วีระชาติ วงศ์สัจจา, เรียบเรียง

โดย วีระชาติ วงศ์สัจจา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 ว844ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 ว844ห] (2).

152. ร้อยหมวดคำจำอักษรจีน / นริศ วศินานนท์

โดย นริศ วศินานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 น251ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 น251ร] (1).

153. หลักไวยากรณ์จีน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง / ฮุ่ย จวิน, เขียน ; อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, เรียบเรียง

โดย ฮุ่ย, จวิน | อดุลย์ รัตนมั่นเกษม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ฮ529ห 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ขุนเขา, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ฮ529ห 2551] (2).

154. รอบรู้ภาษาจีน (จุ๊กจิ๊กจอจีน). เล่ม 1 / เหยิน จิ่งเหวิน

โดย เหยิน, จิ่งเหวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1 ห723จ 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1 ห723จ 2551] (1).

155. The Chinese lexicon : a comprehensive survey / Yip Po-Ching

โดย Yip, Po-Ching.

เลขเรียกหนังสือ: 495.13028 Y51C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, Oxon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.13028 Y51C] (1).

156. Easy peasy Chinese : Mandarin Chinese for beginners / written by Elinor Greenwood

โดย Greenwood, Elinor.

เลขเรียกหนังสือ: 495.182 G816E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.182 G816E] (2).

157. ศัพท์พื้นฐานไทย อังกฤษ จีน = Thai-English-Chinese vocabulary / โดย ยงชวน มิตรอารี.

โดย ยงชวน มิตรอารี.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ย116ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกลอเรียน, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 413 ย116ศ] (2).

158. คู่มือเดินทาง 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน = Thai-English-Chinese for traveling / โดย ยงชวน มิตรอารี.

โดย ยงชวน มิตรอารี.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ย116ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกลอเรียน, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 413 ย116ค] (1).

159. เรียนภาษาจีนกลาง : จากคำศัพท์และประโยคในชีวิตประจำวัน. เล่ม 1 / ผู้เรียบเรียง, นิรามิส เกียรติบุญศรี.

โดย นิรามิส เกียรติบุญศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 น655ร 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 น655ร 2546] (1).

160. เรียนจีน อ่านจีน (จุ๊กจิ๊กจอจีน เล่ม 2) / เหยิน จิ่งเหวิน.

โดย เหยิน, จิ่งเหวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 ห723ร 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 ห723ร 2551] (1).