ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 469 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. ศัพ์จีนเรียนเร็ว 1 / นพพิชญ์ ประหวั่น.

โดย นพพิชญ์ ประหวั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 น177ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 น177ศ] (1).

162. หัดสนทนาภาษาจีนกลาง / โดย ณภัทร กรพิทักษ์กุล

โดย ณภัทร กรพิทักษ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ณ161ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, [2551?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ณ161ห] (1).

163. จีนจำนรรจา / จรัสศรี จิรภาส

โดย จรัสศรี จิรภาส.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 จ161จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 จ161จ] (2).

164. ไม่ยาก--จดจำอักษรจีน / เรียบเรียงโดย จาง จิ้ง

โดย จาง, จิ้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 จ293ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 จ293ม] (2).

165. เรียนจีนกลางกับเพลงดังอมตะ / โดย ยงชวน มิตรอารี.

โดย ยงชวน มิตรอารี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 ย116ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกลอเรียน, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 ย116ร] (1).

166. พูดจีนกลาง ฉบับพิเศษ / ยงชวน มิตรอารี.

โดย ยงชวน มิตรอารี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ย116พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกลอเรียน, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ย116พ] (2).

167. หัดอ่านภาษาจีนกลาง / ม. อึ้งอรุณ.

โดย ม. อึ้งอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.115 ม111ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Feel Good, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.115 ม111ห] (1).

168. แบบเรียนลัดภาษาจีนกลางแนวใหม่ ฉบับเรียนด้วยตนเอง. เล่ม 1 / ชาตรี แซ่บ้าง.

โดย ชาตรี แซ่บ้าง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ช514บ 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ช514บ 2550] (1).

169. รวมบทสนทนาจีน-ไทย ในชีวิตปัจจุบัน / โดย ยงชวน มิตรอารี.

โดย ยงชวน มิตรอารี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ย116ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกลอเรียน, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ย116ร] (2).

170. เริ่มต้นเรียนจีน. 2 / เรียบเรียงโดย เหยิน จิ่งเหวิน.

โดย เหยิน, จิ่งเหวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 ห723ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 ห723ร] (1).

171. Masterpieces of modern Chinese fiction 1919-1949 / by Lu Xun and others.

โดย Lu, Xun.

เลขเรียกหนังสือ: 895.13508 L926M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing, China : Foreign Languages Press, 1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.13508 L926M] (1).

172. Learning from the field : innovating China’s higher education system / edited by Ronnie Vernooy ... [et al.].

โดย Vernooy, Ronnie | International Development Research Centre (Canada).

เลขเรียกหนังสือ: 378.00951 L438 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : Cambridge University Press India, c2008สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

173. Step by step Chinese : intermediate speaking 3

เลขเรียกหนังสือ: 495.183 S827 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing, China : Sinolingua, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.183 S827] (3).

174. Step by step Chinese : intermediate speaking 1

เลขเรียกหนังสือ: 495.183 S827 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing, China : Sinolingua, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.183 S827] (3).

175. Step by step Chinese : intermediate speaking 2

เลขเรียกหนังสือ: 495.183 S827 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing, China : Sinolingua, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.183 S827] (3).

176. Step by step Chinese : intermediate speaking 4

เลขเรียกหนังสือ: 495.183 S827 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing, China : Sinolingua, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.183 S827] (3).

177. Step by step Chinese : Chinese speaking : elementary 1

เลขเรียกหนังสือ: 495.183 S827 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing, China : Sinolingua, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.183 S827] (2).

178. Step by step Chinese : Chinese speaking : elementary II

เลขเรียกหนังสือ: 495.183 S827 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing, China : Sinolingua, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.183 S827] (2).

179. Step by step Chinese : intensive Chinese : elementary 1

เลขเรียกหนังสือ: 495.183 S827 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing, China : Sinolingua, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.183 S827] (2).

180. Step by step Chinese : intensive Chinese : elementary II

เลขเรียกหนังสือ: 495.183 S827 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing, China : Sinolingua, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.183 S827] (2).