ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 469 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. Step by step Chinese : elementary Chinese characters

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 S827 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing, China : Sinolingua, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 S827] (1).

182. เรียนภาษาจีนกลางจากหนังสือพิมพ์. เล่มที่ 1 / ชาตรี แซ่บ้าง.

โดย ชาตรี แซ่บ้าง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.184 ช514ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.184 ช514ร] (1).

183. ยอดคำของยอดคน อังกฤษ-จีน-ไทย / โดย ยงชวน มิตรอารี.

โดย ยงชวน มิตรอารี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ย117ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย เคล็ดไทย, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ย117ย] (2).

184. คำบุพบทและคำสันธานที่ใช้บ่อยในภาษาจีน / จิตรลัดดา สวัสดิพงษ์ และ เชิดชัย ผาสุพงษ์, รวมรวม

โดย จิตรลัดดา สวัสดิพงษ์ | เชิดชัย ผาสุพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.157 จ451ค 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.157 จ451ค 2552] (1).

185. พูดอังกฤษ-จีนกลาง ในชีวิตประจำวัน 1 / เรียบเรียงเนื้อหา, ปิยะพรรณ เอื้ออริยะพานิชกุล

โดย ปิยะพรรณ เอื้ออริยะพานิชกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ป622พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ป622พ] (2).

186. ต้นกำเนิดชนชาติและประเพณีจีน / ผู้เขียน, หลี่เสี่ยวเซียง ; แปล, ปณัฐพรรณ เจริญวรรณ, ปรมินทร์พร เจริญวรรณ

โดย หลี่, เสี่ยวเซียง | ปณัฐพรรณ เจริญวรรณ | ปรมินทร์พร เจริญวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0951 ห339ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0951 ห339ต] (1).

187. เรียนอย่างเข้าใจ ไวยากรณ์จีน / อาศรมสยาม-จีนวิทยา

โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 อ669ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 อ669ร] (2).

188. ศัพท์จีนกลางเรียนเร็ว. เล่ม 2 / นพพิชญ์ ประหวั่น

โดย นพพิชญ์ ประหวั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 น177ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 น177ศ] (1).

189. ศัพท์จีนเรียนเร็ว. เล่ม 3 / นพพิชญ์ ประหวั่น

โดย นพพิชญ์ ประหวั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 น177ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 น177ศ] (1).

190. ร้อยหมวดคำ จำอักษรจีน / นริศ วศินานนท์

โดย นริศ วศินานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 น251ร 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 น251ร 2552] (2).

191. เริ่มต้นเรียนจีน. 1 / เรียบเรียงโดย เหยิน จิ่งเหวิน

โดย เหยิน, จิ่งเหวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 ห723ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 ห723ร] (1).

192. เริ่มต้นเรียนจีน. 3 / เรียบเรียงโดย เหยิน จิ่งเหวิน

โดย เหยิน, จิ่งเหวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 ห723ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 ห723ร] (1).

193. Super quick พูดจีนชัด ลัดทันใจ / สิวิณี เตรียมชาญชูชัย

โดย สิวิณี เตรียมชาญชูชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ส733ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ส733ซ] (2).

194. Easy Chinese พูดจีนคล่องใน 30 วัน / สุภาณี ปิยพสุนทรา

โดย สุภาณี ปิยพสุนทรา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ส837อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ส837อ] (2).

195. ภาษาจีนกลาง 2 / กิตติ พรพิมลวัฒน์

โดย กิตติ พรพิมลวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 ก672ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 ก672ภ] (2).

196. สารพันคำกริยาภาษาจีน / โดย วีระชาติ วงศ์สัจจา

โดย วีระชาติ วงศ์สัจจา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.156 ว844ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทษฤฎี, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.156 ว844ส] (3).

197. คู่มือเรียนภาษาจีนกลางด้วยตนเอง / ม. อึ้งอรุณ, เรียบเรียง

โดย ม. อึ้งอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 ม111ค 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่ล่าสุดข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 ม111ค 2552] (1).

198. สำนวนจีนสุดฮิต / หวาง เสี่ยวหนิง

โดย หวาง, เสี่ยวหนิง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.183 ห363ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.183 ห363ส] (2).

199. พจนานุกรม จีน-ไทย = Dictionary Chinese-Thai / เพ่ยฉี

โดย เพ่ยฉี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 พ872พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2553สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 พ872พ] (1).

200. The Routledge course in modern Mandarin Chiness. Textbook level 1, Simplified characters / Claudia Ross ... [et al.]

โดย Ross, Claudia.

เลขเรียกหนังสือ: 495.182421 R869 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London ; New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2010ชื่อเรื่องอื่น: Modern Mandarin Chinese.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.182421 R869] (1).