ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 469 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. ศัพท์ภาษาจีน 1000 คำที่ควรรู้จัก / วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์, แปล.

โดย วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1395911 ศ337 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.1395911 ศ337 2545] (1).

22. พจนานุกรมภาพจีน-ไทย / เรียบเรียง, วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์ ; ภาพประกอบ, สอาด จอมงาม.

โดย วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์ | สอาด จอมงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1395911 ว719พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.1395911 ว719พ] (1).

23. พื้นฐานการเรียนภาษาจีนเบื้องต้น / ชิว ซู หลุน.

โดย ชิว, ซูหลุน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ช576พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ช576พ] (1).

24. Longman hanyu changyongci yongfa cidian.

เลขเรียกหนังสือ: 495.13 L856 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Pearson Education Asia, 2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.13 L856] (1).

25. Developing writing skills in Chinese / Boping Yuan and Kan Qian.

โดย Yuan, Boping | Qian, Kan.

เลขเรียกหนังสือ: 808.04951 Y94D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.04951 Y94D] (1).

26. รู้เรียนเขียนจีน = The origins of Chinese characters / เหยิน จิ่งเหวิน, เรียบเรียง.

โดย เหยิน, จิ่งเหวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.182 ห723ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห์สำนักพิมพ์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.182 ห723ร] (1).

27. พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ธ813พ 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ธ813พ 2547] (1).

28. ภาษาจีนกลาง. เล่มที่ 1 / ผู้เรียบเรียง, พิชัย พินัยกุล.

โดย พิชัย พินัยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1 พ642ภ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวรศิลป์การพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1 พ642ภ 2541] (2).

29. ไขคำจีน / ทะเลดาว, เรียบเรียง.

โดย ทะเลดาว.

เลขเรียกหนังสือ: 495.115 ท333ข 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.115 ท333ข 2548] (2).

30. ภาษาจีนพื้นฐาน 2 = Foundation Chinese 2 / บุญญนุช ชีวะกำจร

โดย บุญญนุช ชีวะกำจร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 บ441ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 บ441ภ] (2).

31. ภาษาจีนพื้นฐาน 3 = Foundation Chinese 3 / บุญญนุช ชีวะกำจร

โดย บุญญนุช ชีวะกำจร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 บ441ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 บ441ภ] (2).

32. ภาษาจีนพื้นฐาน 4 = Foundation Chinese 4 / บุญญนุช ชีวะกำจร

โดย บุญญนุช ชีวะกำจร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 บ441ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 บ441ภ] (2).

33. ภาษาจีนพื้นฐาน 5 = Foundation Chinese 5 / บุญญนุช ชีวะกำจร

โดย บุญญนุช ชีวะกำจร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 บ441ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 บ441ภ] (2).

34. What's in a Chinese character / Tan Huay Peng

โดย Tan, Huay Peng.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 T161W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing, China : New World Press, 2004, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 T161W] (1).

35. ภาษาธุรกิจจีนกลาง / โดย มานิต เจียรบรรจงกิจ.

โดย มานิต เจียรบรรจงกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ม453ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ม453ภ] (1).

36. เรียนจีนกลางด้วยตนเอง / โดย เสี่ยวอานต้า.

โดย เสี่ยว, อานต้า.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ส949ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ส949ร] (1).

37. ศัพท์จีนกลางเรียนเร็ว. เล่ม 2 / เสี่ยว อาน ต้า

โดย เสี่ยว, อานต้า.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ส949ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ส949ศ] (1).

38. สนุกสนทนาจีนกลางเพื่อการบริการ

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ส216 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ส216] (4).

39. สนทนาจีนกลางยุคใหม่ / โดย เสี่ยว อานต้า.

โดย เสี่ยว, อานต้า.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ส949ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ส949ส] (1).

40. 3,500 คำ ลำดับขีดอักษรจีน / นพพิชญ์ ประหวั่น, เรียบเรียง

โดย นพพิชญ์ ประหวั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 น177ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 น177ส] (2).