ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 469 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. ไฟติ้งไชน่า = Fighting China / ค. ซีโมนอฟ, เขียน ; อ. อารยะ, แปล

โดย ซีโมนอฟ, ค | อ. อารยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 320.951 ซ342ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.951 ซ342ฟ] (1).

42. เทศกาลสำคัญของคนจีน / เรียบเรียงโดย ทานตะวัน.

โดย ทานตะวัน.

เลขเรียกหนังสือ: 398.236 ท378ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : C.A.D., [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.236 ท378ท] (1).

43. เรียนจีนกลางแบบมาตรฐาน. เล่ม 2 / โดย มานิต เจียรบรรจงกิจ.

โดย มานิต เจียรบรรจงกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.182495911 ม453ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.182495911 ม453ร] (1).

44. สนทนาจีนกลาง-อังกฤษ-ไทย 300 ประโยค / โดย สุภาณี ปิยพสุนทรา.

โดย สุภาณี ปิยพสุนทรา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ส837ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ส837ส] (1).

45. สำนวนจีน สามกีก / เชาวน์ พงษ์พิชิต

โดย เชาวน์ พงษ์พิชิต.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9951 ช728ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.9951 ช728ส] (1).

46. จีนสามยุค / ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. พาย, ผู้เขียน ; คณิน บุญสุวรรณ.

โดย พาย, ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู | คณิน บุญสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 951 พ617จ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951 พ617จ 2547] (1).

47. อารยธรรมจีน / นิตยา (พลพิพัฒนพงศ์) ชวี.

โดย นิตยา (พลพิพัฒนพงศ์) ชวี.

เลขเรียกหนังสือ: 951 น578อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 951 น578อ] (1).

48. มังกรหัวเราะ / เต้าหยิน, รวบรวม

โดย เต้าหยิน.

เลขเรียกหนังสือ: 808.87 ต749ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.87 ต749ม] (1).

49. คมวาทะในสามก๊ก / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, รวบรวม

โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

เลขเรียกหนังสือ: 808.882 พ993ค 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.882 พ993ค 2544] (1).

50. จวงจื้อจอมปราชญ์ / จวงจื้อ ; แปลโดย บุญศักดิ์ แสงระวี.

โดย จวงจื้อ | บุญศักดิ์ แสงระวี.

เลขเรียกหนังสือ: 181.112 จ187จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 181.112 จ187จ] (1).

51. หลักไวยากรณ์จีน ฉบับปรับปรุง / วิภาภรณ์ ภัทรกุลพงษ์.

โดย วิภาภรณ์ ภัทรกุลพงษ์ | ฝูเจินจู.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ว653ห 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ว653ห 2547] (1).

52. ภาษาจีนเรียนได้ด้วยตนเอง / โดย สมชาย ชีวสุนทร.

โดย สมชาย ชีวสุนทร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ส239ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ส239ภ] (2).

53. ไวยากรณ์จีน / เสี่ยว อานต้า, ผู้เรียบเรียง

โดย เสี่ยว, อานต้า.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ส949ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ส949ว] (1).

54. ภาษาจีนกลางระดับต้น 2 / โดย หวัง เหว่ยหมิน

โดย หวัง เหว่ยหมิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ห357ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ห357ภ] (2).

55. ภาษาจีนกลางระดับต้น 3 / โดย หวัง เหว่ยหมิน

โดย หวัง เหว่ยหมิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ห357ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ห357ภ] (2).

56. อลังการจีนศิลป์ / จิตรา ก่อนันทเกียรติ, เขียน

โดย จิตรา ก่อนันทเกียรติ.

เลขเรียกหนังสือ: 709.51 จ456อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จิตรา, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 709.51 จ456อ] (1).

57. ความรู้เรื่องจีนจากตัวเลข / จิตรา ก่อนันทเกียรติ, เขียน

โดย จิตรา ก่อนันทเกียรติ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.0951 จ456ค 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จิตรา, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.0951 จ456ค 2544] (1).

58. ภาษาจีนพื้นฐาน 1 = Foundation Chinese 1 / บุญญนุช ชีวะกำจร

โดย บุญญนุช ชีวะกำจร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 บ441ภ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 บ441ภ 2548] (2).

59. Longman new junior English-Chinese dictionary / editor, Dominic Lee

โดย Dominic, Lee.

เลขเรียกหนังสือ: 495.103 L856 2002 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : Longman, 2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.103 L856 2002] (2).

60. Longman active study English-Chinese dictionary / editor, Dominic Lee

โดย Dominic, Lee.

เลขเรียกหนังสือ: 495.103 L856 2002 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : Longman, 2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.103 L856 2002] (2).