ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 469 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. ภาษาจีนกลางระดับต้น 1 / โดย หวัง เหว่ยหมิน

โดย หวัง เหว่ยหมิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ห357ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ห357ภ] (1).

62. ตารางเปรียบเทียบตัวอักษรจีน เต็ม-ย่อ / มรกต อินทวงศ์, บรรณาธิการ

โดย มรกต อินทวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1813 ต344 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1813 ต344] (1).

63. เรียนจีนกลางแนวใหม่ / โดย ยงชวน มิตรอารี

โดย ยงชวน มิตรอารี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ย117ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกลอเรียน, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ย117ร] (3).

64. ศัพท์หมวดจีนพื้นฐาน = Vocabulary of Chinese / บรรณาธิการเรียบเรียง, ศรัทธา ญาณฐิติปรีชา

โดย ศรัทธา ญาณฐิติปรีชา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1 ศ337 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มายิก, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1 ศ337] (1).

65. สนทนาจีนกลางอย่างง่าย / โดย เสี่ยว อานต้า

โดย เสี่ยว, อานต้า.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ส949ส 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ส949ส 2542] (1).

66. สนุกกับการเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง / โดย สี่ว์ กวงฮุย และพรทิพย์ บุญมงคล.

โดย สี่ว์, กวงฮุย | พรทิพย์ บุญมงคล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ส734ส 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ส734ส 2548] (1).

67. ภาษาจีนธุรกิจ / ไป๋ชุน ; บรรณาธิการ, ประชา พื้นนาค

โดย ไป๋ชุน | ประชา พื้นนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 ป971ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 ป971ภ] (2).

68. Reading & writing Chinese : a comprehensive guide to the Chinese writng system / William McNaughton

โดย McNaughton, William.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 M169R 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed. (simplified character edition)ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Tuttle, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 M169R 2005] (1).

69. Tuttle learner's Chinese-English dictionary / Li Dong

โดย Li, Dong.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1321 L693T (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Tuttle, 2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.1321 L693T] (1).

70. คู่มือศัพท์ภาษาจีนที่ใช้บ่อย 1,500 คำ = 1500 Commonly used words / หลัว เหวิน ซวน.

โดย หลัว, เหวิน ซวน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ห331ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จีนสยาม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ห331ค] (1).

71. แบบเรียนภาษาจีน 4 / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.

โดย ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111076 ก365บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จีนสยาม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111076 ก365บ] (1).

72. คู่มือเรียนพูดภาษาไทย จีนกลาง / ช. ศรีงิ้วราย, เรีบยเรียง

โดย ช. ศรีงิ้วราย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91834 ช111ค 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จีนสยาม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91834 ช111ค 2547] (2).

73. คู่มือพูดจีนกลาง ฉบับพกติดตัวท่องทั่วโลก / โดย ยงชวน มิตรอารี.

โดย ยงชวน มิตรอารี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ย116ค (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกลอเรียน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ย116ค] (1).

74. ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว / ผู้เขียน, Li Zi Min, ธเนศ อิ่มสำราญ.

โดย ลี, ซิ มิน | ธเนศ อิ่มสำราญ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ล511ภ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิทธิเชษฐ์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ล511ภ] (1).

75. แบบฝึกเรียนภาษาจีนกลาง 2 : ชูเสวียฮั่นอวี่ / จัดทำโดย Chinese International Group

โดย Chinese International Group.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 บ891 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : น้ำใส, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 บ891] (1).

76. สนทนาภาษาจีนกลาง 1 / โดย กิตติ พรพิมลวัฒน์.

โดย กิตติ พรพิมลวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ก672ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พู่กันจีน, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ก672ส] (2).

77. หลักไวยากรณ์จีน ฉบับปรับปรุง / ฝูเจินจู.

โดย วิภาภรณ์ ภัทรกุลพงษ์ | ฝูเจินจู.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ว653ห 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ว653ห 2548] (2).

78. เรียนภาษาจีนกลางจาก 100 ปริศนาคำทาย / ผู้เรียบเรียง, นิรามิส เกียรติบุญศรี.

โดย นิรามิส เกียรติบุญศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 น645ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 น645ร] (1).

79. เรียนภาษาจีนกลางจากเรื่องขำขัน / ผู้เรียบเรียง, นิรามิส เกียรติบุญศรี.

โดย นิรามิส เกียรติบุญศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 น645ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 น645ร] (1).

80. ศัพท์จีนน่ารู้สำหรับผู้เริ่มเรียน. เล่ม 3 / กัว, เช่า เหมย, เขียน

โดย กัว, เซ่าเหมย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ก412ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ก412ศ] (1).