ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 469 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. ศัพท์จีน 100 คำ. เล่ม 1 / แพทริก ลิน, เขียน ; ศิริภร คันธวัฒน์, แปล

โดย ลิน, แพทริก | ศิริภร คันธวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ล434ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ล434ศ] (1).

82. เรียนภาษาจีนให้สนุก. เล่ม 3, แบบฝึกหัด. /กัว เซ่าเหมย, เขียน ; นุสรา ศรีวรรักษ์, แปล

โดย กัว, เซ่าเหมย | นุสรา สุขสิริวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824076 ก412ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824076 ก412ร] (1).

83. แบบฝึกเขียน-อ่านภาษาจีนกลาง. เล่ม. 1 / ม. อึ้งอรุณ, เรียบเรียง

โดย ม. อึ้งอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111076 ม111บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณรุ่ง, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111076 ม111บ] (1).

84. เรียนรู้ศัพท์ภาษาจีนที่มีความหมายตรงข้ามกัน / ม. อึ้งอรุณ, เรียบเรียง

โดย ม. อึ้งอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ม111ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณรุ่ง, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ม111ร] (1).

85. เรียนรู้คำกริยาภาษจีน / ม. อึ้งอรุณ, เรียบเรียง

โดย ม. อึ้งอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ม111ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณรุ่ง, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ม111ร] (1).

86. เรียนรู้ตัวเลขและภาษาจีน / ม. อึ้งอรุณ, เรียบเรียง

โดย ม. อึ้งอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ม111ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณรุ่ง, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ม111ร] (1).

87. ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาจีนกลางแบบรวบรัดตามวิธีของ Hanyu Pinyin / โดย หวัง เหว่ยหมิน.

โดย หวัง, เหว่ยหมิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1158 ห357ค 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1158 ห357ค 2546] (2).

88. อะไรเอ่ย จี๊น--จีน : เรียนภาษาจีนจากปริศนาคำทาย / จริยา วาณิชวิริยะ.

โดย จริยา วาณิชวิริยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 จ167อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 จ167อ] (2).

89. ทักทาย ถามทุกข์สุข อวยพร / ผู้แต่ง, Li Zi Min, Li Dan

โดย ลี, ซิ มิน | ลี, แดน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ล511ท (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อิทธิเชษฐ์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ล511ท] (1).

90. คัดอักษรจีน, ชุดเรียนรู้พินอิน / บรรณาธิการเล่ม, มรกต อินทวงศ์

โดย มรกต อินทวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111076 ค252 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111076 ค252] (1).

91. คัดอักษรจีน สำหรับผู้เริ่มเรียน. ชุดสิ่งของ / บรรณาธิการ, นาถยา กัลโยธิน

โดย นาถยา กัลโยธิน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111076 ค252 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111076 ค252] (1).

92. คู่มือเรียนคำลักษณนามในภาษาจีน / แปลและเรียบเรียงโดย เจิ้งเยี๋ยนผิง, ตู้ชิวเนี๋ยง

โดย เจิ้ง, เยี๋ยนผิง | ตู้, ชิวเนี๋ยง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.157 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : วิถีเรียนรู้, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.157 ค695] (1).

93. Di zi gui = Disciples' rules / Wenge Sun, Li Liang

โดย Wenge, Sun | Li, Liang.

เลขเรียกหนังสือ: 495.186 W474D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tongliao Shi : Nei Menggu shao nian er tong chu ban she, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.186 W474D] (1).

94. Qian zi wen = Thousand character primer / Yanbo Shi, Li Cui

โดย Yanbo, Shi | Li, Cui.

เลขเรียกหนังสือ: 495.186 Y21Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tongliao Shi : Nei Menggu shao nian er tong chu ban she, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.186 Y21Q] (1).

95. San zi jing = Three character primer / Yanbo Shi, Li Cui

โดย Yanbo, Shi | Li, Cui.

เลขเรียกหนังสือ: 495.186 Y21S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tongliao Shi : Nei Menggu shao nian er tong chu ban she, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.186 Y21S] (1).

96. Bai jia xing = Hundred family names / Yanbo Shi, Wu Xiaoling

โดย Yanbo, Shi | Wu, Xiaoling.

เลขเรียกหนังสือ: 929.42 Y21B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tongliao Shi : Nei Menggu shao nian er tong chu ban she, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.42 Y21B] (1).

97. You er shi han zi / Yingying Fu

โดย Yingying, Fu.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 Y51Y ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing Shi : Zhongguo xi ju chu ban she, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 Y51Y] (2).

98. แบบเรียนเร็วภาษาจีน / โดย ชิว ซูหลุน.

โดย ชิว, ซูหลุน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 ช576บ 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 ช576บ 2545] (2).

99. คู่มือเรียนคำลักษณนามในภาษาจีน / แปลและเรียบเรียงโดย เจิ้งเยี๋ยน, ตู้ซิวเนี๋ยง

โดย เจิ้งเยี๋ยน | ตู้ซิวเนี๋ยง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิถีเรียนรู้, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ค695] (2).

100. มิติใหม่เรียนภาษาจีนด้วยอักษรภาพ / หวง เฉียน จิ้น

โดย หวง, เฉียน จิ้น.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ห353ม 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ห353ม 2547] (1).