ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 468 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาจีนกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 บ891 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จีนสยาม, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 บ891] (1).

2. คู่มือหัดพูดภาษา กวางตุ้ง-จีนกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย นานมี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ค695] (1).

3. Longman hanyu changyongci yongfa cidian.

เลขเรียกหนังสือ: 495.13 L856 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Pearson Education Asia, 2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.13 L856] (1).

4. เรียนจีนกลางด้วยตนเอง / โดย เสี่ยวอานต้า.

โดย เสี่ยว, อานต้า.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ส949ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ส949ร] (1).

5. เทศกาลสำคัญของคนจีน / เรียบเรียงโดย ทานตะวัน.

โดย ทานตะวัน.

เลขเรียกหนังสือ: 398.236 ท378ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : C.A.D., [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.236 ท378ท] (1).

6. มังกรหัวเราะ / เต้าหยิน, รวบรวม

โดย เต้าหยิน.

เลขเรียกหนังสือ: 808.87 ต749ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.87 ต749ม] (1).

7. ไวยากรณ์จีน / เสี่ยว อานต้า, ผู้เรียบเรียง

โดย เสี่ยว, อานต้า.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ส949ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ส949ว] (1).

8. Qian zi wen

โดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

9. San zi jing

โดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

10. A Chinese-English dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.1321 C539 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: [China] : Foreign Language Teaching and Research Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.1321 C539] (1).

11. Step by step Chinese : elementary Chinese characters

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 S827 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing, China : Sinolingua, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 S827] (1).

12. พจนานุกรม จีน-ไทย = Dictionary Chinese-Thai / เพ่ยฉี

โดย เพ่ยฉี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 พ872พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2553สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 พ872พ] (1).

13. ภาษาจีนกลางห้าร้อยคำ 1 / เรียบเรียงโดย ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ

โดย ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ก365ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จีนสยาม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ก365ภ] (2).

14. สนทนาธุรกิจ ภาษาจีนกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ส187 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ส187 2538] (1).

15. เรียนภาษาจีน 30 ชั่วโมง / โดย ธารา เกตุสินธุ์.

โดย ธารา เกตุสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ธ523ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ธ523ร] (1).

16. คู่มือหัดอ่าน-หัดเขียน ภาษาจีนกลาง. เล่มที่ 1 / ม. อึ้งอรุณ, เรียบเรียง.

โดย ม. อึ้งอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 ม111ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อรุณรุ่ง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 ม111ค] (1).

17. ภาษาจีน 1 / จงพวง มณีวัฒนา.

โดย จงพวง มณีวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 จ125ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: อยุธยา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 จ125ภ] (1).

18. แบบทดสอบ ภาษาจีน 2 / จงพวง มณีวัฒนา.

โดย จงพวง มณีวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1076 จ125บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: อยุธยา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1076 จ125บ] (1).

19. แบบหัดเขียนภาษาจีน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 บ891 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จีนสยาม, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 บ891] (2).

20. เรียนภาษาจีนจากภาพ. เล่ม 1 / เกงอุ้ย แซ่เฮ้ง.

โดย เกงอุ้ย แซ่เฮ้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 ก749ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ชวพลพูล, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 ก749ร] (1).