ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 38 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Longman hanyu changyongci yongfa cidian.

เลขเรียกหนังสือ: 495.13 L856 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Pearson Education Asia, 2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.13 L856] (1).

2. A Chinese-English dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 495.1321 C539 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: [China] : Foreign Language Teaching and Research Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.1321 C539] (1).

3. พจนานุกรม จีน-ไทย = Dictionary Chinese-Thai / เพ่ยฉี

โดย เพ่ยฉี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 พ872พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2553สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 พ872พ] (1).

4. ศัพท์ภาษาจีน 1000 คำที่ควรรู้จัก / วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์, แปล.

โดย วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1395911 ศ337 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.1395911 ศ337 2545] (1).

5. พจนานุกรมภาพจีน-ไทย / เรียบเรียง, วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์ ; ภาพประกอบ, สอาด จอมงาม.

โดย วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์ | สอาด จอมงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1395911 ว719พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.1395911 ว719พ] (1).

6. พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ธ813พ 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ธ813พ 2547] (1).

7. Longman new junior English-Chinese dictionary / editor, Dominic Lee

โดย Dominic, Lee.

เลขเรียกหนังสือ: 495.103 L856 2002 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : Longman, 2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.103 L856 2002] (2).

8. Longman active study English-Chinese dictionary / editor, Dominic Lee

โดย Dominic, Lee.

เลขเรียกหนังสือ: 495.103 L856 2002 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hong Kong : Longman, 2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.103 L856 2002] (2).

9. Tuttle learner's Chinese-English dictionary / Li Dong

โดย Li, Dong.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1321 L693T (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Tuttle, 2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.1321 L693T] (1).

10. New century Chinese-English dictionary

เลขเรียกหนังสือ: 491.321 N532 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Beijing : Learners Publishing ; Foreign Language Teaching and Research Press, 2006, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 491.321 N532] (1).

11. พจนานุกรมไทย-จีน-อังกฤษ ฉบับ 60,000 คำ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ธ781พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ธ781พ] (1).

12. พจนานุกรมไทย-จีน ฉบับ 2 ภาษา 60,000 คำ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913951 ธ781พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1997), 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913951 ธ781พ] (1).

13. พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ธ813พ 2549 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 17ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ธ813พ 2549] (1).

14. พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวเต็ม) / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ธ781พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ธ781พ] (1).

15. พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจ จีน-ไทย-อังกฤษ / มานิต เจียรบรรจงกิจ, มาลิน ปิยะชินวรรณ

โดย มานิต เจียรบรรจงกิจ | มาลิน ปิยะชินวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 650.03 ม453พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 650.03 ม453พ] (1).

16. คู่มือศัพท์แยกประเภท ไทย-จีน / เรียบเรียงโดย วัน โป หยก

โดย วัน โป หยก.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913951 ว423ค 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913951 ว423ค 2545] (1).

17. คำศัพท์ภาษาจีนที่มีความถี่การใช้สูง 2500 คำ / เจริญ เพชรรัตน์, จาง หวินฮุย, เรียบเรียง

โดย เจริญ เพชรรัตน์ | จาง, หวินฮุย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาภาษาจีน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 จ723ค (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2552?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.181 จ723ค] (1).

18. พจนานุกรมจีน-ไทย / เรียบเรียงโดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์, สุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์

โดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์ | สุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ช826พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พับลิคโฟโต้และโฆษณา, 2550สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ช826พ] (1).

19. คู่มือการใช้ภาษาจีน. เล่ม 3 = A practical English-Chinese handbook / สมชาย ชัยธนะตระกูล.

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ส239ค (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : PAGE Plus, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ส239ค] (2).

20. พจนานุกรมจีน-ไทย / เผย์ เสี่ยวรุ่ย.

โดย เผย์, เสี่ยวรุ่ย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1395911 ผ792พ 2549 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.1395911 ผ792พ 2549] (1).