ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 389 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาจีนกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 บ891 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จีนสยาม, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 บ891] (1).

2. คู่มือหัดพูดภาษา กวางตุ้ง-จีนกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย นานมี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ค695] (1).

3. เรียนจีนกลางด้วยตนเอง / โดย เสี่ยวอานต้า.

โดย เสี่ยว, อานต้า.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ส949ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ส949ร] (1).

4. เทศกาลสำคัญของคนจีน / เรียบเรียงโดย ทานตะวัน.

โดย ทานตะวัน.

เลขเรียกหนังสือ: 398.236 ท378ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : C.A.D., [2549?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.236 ท378ท] (1).

5. มังกรหัวเราะ / เต้าหยิน, รวบรวม

โดย เต้าหยิน.

เลขเรียกหนังสือ: 808.87 ต749ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.87 ต749ม] (1).

6. ไวยากรณ์จีน / เสี่ยว อานต้า, ผู้เรียบเรียง

โดย เสี่ยว, อานต้า.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ส949ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ส949ว] (1).

7. Qian zi wen

โดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

8. San zi jing

โดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

9. ภาษาจีนกลางห้าร้อยคำ 1 / เรียบเรียงโดย ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ

โดย ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ก365ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จีนสยาม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ก365ภ] (2).

10. สนทนาธุรกิจ ภาษาจีนกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ส187 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ส187 2538] (1).

11. เรียนภาษาจีน 30 ชั่วโมง / โดย ธารา เกตุสินธุ์.

โดย ธารา เกตุสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ธ523ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ธ523ร] (1).

12. คู่มือหัดอ่าน-หัดเขียน ภาษาจีนกลาง. เล่มที่ 1 / ม. อึ้งอรุณ, เรียบเรียง.

โดย ม. อึ้งอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 ม111ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อรุณรุ่ง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 ม111ค] (1).

13. ภาษาจีน 1 / จงพวง มณีวัฒนา.

โดย จงพวง มณีวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 จ125ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: อยุธยา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 จ125ภ] (1).

14. แบบทดสอบ ภาษาจีน 2 / จงพวง มณีวัฒนา.

โดย จงพวง มณีวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1076 จ125บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: อยุธยา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1076 จ125บ] (1).

15. แบบหัดเขียนภาษาจีน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 บ891 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จีนสยาม, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 บ891] (2).

16. เรียนภาษาจีนจากภาพ. เล่ม 1 / เกงอุ้ย แซ่เฮ้ง.

โดย เกงอุ้ย แซ่เฮ้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 ก749ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ชวพลพูล, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 ก749ร] (1).

17. ภาษาจีนกลาง. เล่มที่ 1 / ผู้เรียบเรียง, พิชัย พินัยกุล.

โดย พิชัย พินัยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1 พ642ภ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวรศิลป์การพิมพ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1 พ642ภ 2540] (1).

18. คู่มือการใช้ศัพท์ภาษาจีน / โดย คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการใช้ศัพท์ภาษาจีน ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์จีนศึกษา. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการใช้ศัพท์ภาษาจีน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 จ683ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 จ683ค] (1).

19. ไวยากรณ์จีนกลาง / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ป327ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ป327ว] (1).

20. ระบบเสียงภาษาจีนเบื้องต้น = An introduction to Chinese phonology / เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์.

โดย เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.115 อ884ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [พิษณุโลก] : ภาควิชาภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.115 อ884ร] (1).