ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 35 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Step by step Chinese : elementary Chinese characters

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 S827 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing, China : Sinolingua, 2006สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 S827] (1).

2. Beginning Chinese / by John DeFrancis.

โดย DeFrancis, John.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1 D313B ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: New Haven, Conn. : Yale University Press, 1976, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1 D313B] (1).

3. Beginning Chinese reader / by John DeFrancis ; with the assistance of Teng Chia-Yee and Yung Chih-sheng.

โดย DeFrancis, John.

เลขเรียกหนังสือ: 495.186 D316B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven, Conn. : Yale University Press, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.186 D316B] (2).

4. The Chinese language today : features of an emerging standard / Paul Kratochvil.

โดย Kratochvil, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1 K89C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hutchinson University Library, 1970, c1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1 K89C] (1).

5. Developing writing skills in Chinese / Boping Yuan and Kan Qian.

โดย Yuan, Boping | Qian, Kan.

เลขเรียกหนังสือ: 808.04951 Y94D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.04951 Y94D] (1).

6. What's in a Chinese character / Tan Huay Peng

โดย Tan, Huay Peng.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 T161W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing, China : New World Press, 2004, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 T161W] (1).

7. Reading & writing Chinese : a comprehensive guide to the Chinese writng system / William McNaughton

โดย McNaughton, William.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 M169R 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed. (simplified character edition)ข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Tuttle, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 M169R 2005] (1).

8. Di zi gui = Disciples' rules / Wenge Sun, Li Liang

โดย Wenge, Sun | Li, Liang.

เลขเรียกหนังสือ: 495.186 W474D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tongliao Shi : Nei Menggu shao nian er tong chu ban she, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.186 W474D] (1).

9. Qian zi wen = Thousand character primer / Yanbo Shi, Li Cui

โดย Yanbo, Shi | Li, Cui.

เลขเรียกหนังสือ: 495.186 Y21Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tongliao Shi : Nei Menggu shao nian er tong chu ban she, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.186 Y21Q] (1).

10. San zi jing = Three character primer / Yanbo Shi, Li Cui

โดย Yanbo, Shi | Li, Cui.

เลขเรียกหนังสือ: 495.186 Y21S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tongliao Shi : Nei Menggu shao nian er tong chu ban she, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.186 Y21S] (1).

11. Bai jia xing = Hundred family names / Yanbo Shi, Wu Xiaoling

โดย Yanbo, Shi | Wu, Xiaoling.

เลขเรียกหนังสือ: 929.42 Y21B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tongliao Shi : Nei Menggu shao nian er tong chu ban she, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.42 Y21B] (1).

12. You er shi han zi / Yingying Fu

โดย Yingying, Fu.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 Y51Y ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing Shi : Zhongguo xi ju chu ban she, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 Y51Y] (2).

13. A handbook of vocabulary for primary 5

เลขเรียกหนังสือ: 495.182 H236 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Singapore Asian Publications, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.182 H236] (2).

14. Chinese cultural laws regulations and institutions / co-writers, Hong Yongping ... [et al.] ; translators, Li Bin, Zhou Qingchang, Chen Qiuping

โดย Li, Bin | Zhou, Qingchang | Chen, Qiuping | Hong, Yongping.

เลขเรียกหนังสือ: 344.51097 C539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing : Culture and Art Publishing House, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.51097 C539] (1).

15. Chinese quyi acrobatics puppetry and shadow theater / co-writers, Chen Yimin ... [et al.] ; translators, Fang Zhiyun ... [et al.]

โดย Fang, Zhiyun | Chen, Yimin.

เลขเรียกหนังสือ: 791.0951 C539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing : Culture and Art Publishing House, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.0951 C539] (1).

16. Chinese theater / co-writers, Zhang Yihe, Fu Shuyun, Cao Juan ; translator, Kuang Peihua

โดย Zhang, Yihe | Fu, Shuyun | Cao, Juan | Kuang, Peihua.

เลขเรียกหนังสือ: 792.0951 Z63C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing : Culture and Art Publishing House, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.0951 Z63C] (1).

17. Chinese architecture / writer, Xiao Mo ; translator, Liang Faming

โดย Xiao, Mo | Liang, Faming.

เลขเรียกหนังสือ: 720.951 X7C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing : Culture and Art Publishing House, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 720.951 X7C] (1).

18. Chinese literature / co-writers, Zheng Enbo, Zheng Qiulei ; translator, Xiang Jing

โดย Zheng, Enbo | Zheng, Qiulei | Xiang, Jing.

เลขเรียกหนังสือ: 895.1 Z63C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing : Culture and Art Publishing House, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.1 Z63C] (1).

19. Modern Chinese drama / co-writers, Song Baozhen, Wang Weiguo ; translator, Yang Liping

โดย Song, Baozhen | Wang, Weiguo | Yang, Liping.

เลขเรียกหนังสือ: 792.0951 S698M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing : Culture and Art Publishing House, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.0951 S698M] (1).

20. Chinese music / co-writer, Feng Jiexuan ... [et al.] ; translator, Paul White

โดย Feng, Jiexuan | White, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 780.951 C539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beijing : Culture and Art Publishing House, 1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780.951 C539] (1).