ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 44 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พจนานุกรม จีน-ไทย = Dictionary Chinese-Thai / เพ่ยฉี

โดย เพ่ยฉี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 พ872พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2553สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 พ872พ] (1).

2. พจนานุกรมไทย-จีน / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ธ781พ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.139591 ธ781พ 2543] (1).

3. ศัพท์ภาษาจีน 1000 คำที่ควรรู้จัก / วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์, แปล.

โดย วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1395911 ศ337 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.1395911 ศ337 2545] (1).

4. พจนานุกรมภาพจีน-ไทย / เรียบเรียง, วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์ ; ภาพประกอบ, สอาด จอมงาม.

โดย วิลาวัลย์ สกุลบริรักษ์ | สอาด จอมงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1395911 ว719พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.1395911 ว719พ] (1).

5. พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ธ813พ 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ธ813พ 2547] (1).

6. Open dragon : China & East Asia journal / บรรณาธิการ, ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

โดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

เลขเรียกหนังสือ: 950 อ976 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 950 อ976] (2).

7. คู่มือเรียนพูดภาษาไทย จีนกลาง / ช. ศรีงิ้วราย, เรีบยเรียง

โดย ช. ศรีงิ้วราย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91834 ช111ค 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จีนสยาม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91834 ช111ค 2547] (2).

8. พจนานุกรมไทย-จีน-อังกฤษ ฉบับ 60,000 คำ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ธ781พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ธ781พ] (1).

9. พจนานุกรมไทย-จีน ฉบับ 2 ภาษา 60,000 คำ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913951 ธ781พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1997), 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913951 ธ781พ] (1).

10. พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ธ813พ 2549 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 17ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ธ813พ 2549] (1).

11. พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวเต็ม) / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ธ781พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ธ781พ] (1).

12. คู่มือศัพท์แยกประเภท ไทย-จีน / เรียบเรียงโดย วัน โป หยก

โดย วัน โป หยก.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913951 ว423ค 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913951 ว423ค 2545] (1).

13. พจนานุกรมจีน-ไทย / เรียบเรียงโดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์, สุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์

โดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์ | สุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ช826พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พับลิคโฟโต้และโฆษณา, 2550สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ช826พ] (1).

14. คู่มือการใช้ภาษาจีน. เล่ม 3 = A practical English-Chinese handbook / สมชาย ชัยธนะตระกูล.

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ส239ค (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : PAGE Plus, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ส239ค] (2).

15. พจนานุกรมจีน-ไทย / เผย์ เสี่ยวรุ่ย.

โดย เผย์, เสี่ยวรุ่ย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1395911 ผ792พ 2549 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2549สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.1395911 ผ792พ 2549] (1).

16. ศัพท์พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น = English-Japanese-Thai dictionary / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ส239ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Page Publishing, 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ส239ศ] (2).

17. ศัพท์จีน-อังกฤษ-ไทย / ม. อึ้งอรุณ.

โดย ม. อึ้งอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ม111ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟีลกูด, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ม111ศ] (1).

18. พจนานุกรมคำเหมือน คำตรงข้าม จีน ไทย / เรียบเรียงโดย ชนิกานต์ เปี่ยมพงษ์สานต์, เฉินลี่หนี

โดย ชนิกานต์ เปี่ยมพงษ์สานต์ | เฉินลี่หนี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1395911 ช149พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.1395911 ช149พ] (1).

19. คู่มือคำทับศัพท์ จีน-ไทย / โดย ยงชวน มิตรอารี.

โดย ยงชวน มิตรอารี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 ย116ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เกลอเรียน, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 ย116ค] (1).

20. พจนานุกรมจีน-ไทย / เรียบเรียงโดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์, สุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์

โดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์ | สุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ช826พ 2551 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พับลิคโฟโต้และโฆษณา, 2551สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ช826พ 2551] (1).