ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 388 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สนทนาธุรกิจ ภาษาจีนกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ส187 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ส187 2538] (1).

2. เรียนภาษาจีน 30 ชั่วโมง / โดย ธารา เกตุสินธุ์.

โดย ธารา เกตุสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ธ523ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ธ523ร] (1).

3. ภาษาจีน 1 / จงพวง มณีวัฒนา.

โดย จงพวง มณีวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 จ125ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: อยุธยา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 จ125ภ] (1).

4. แบบหัดเขียนภาษาจีน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 บ891 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จีนสยาม, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 บ891] (2).

5. แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาจีนกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 บ891 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จีนสยาม, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 บ891] (1).

6. คู่มือหัดพูดภาษา กวางตุ้ง-จีนกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย นานมี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ค695] (1).

7. ภาษาจีนกลาง. เล่มที่ 1 / ผู้เรียบเรียง, พิชัย พินัยกุล.

โดย พิชัย พินัยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1 พ642ภ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวรศิลป์การพิมพ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1 พ642ภ 2540] (1).

8. ไวยากรณ์จีนกลาง / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ป327ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ป327ว] (1).

9. ภาษาธุรกิจจีนกลาง / โดย มานิต เจียรบรรจงกิจ.

โดย มานิต เจียรบรรจงกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ม453ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ม453ภ] (1).

10. เรียนจีนกลางด้วยตนเอง / โดย เสี่ยวอานต้า.

โดย เสี่ยว, อานต้า.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ส949ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ส949ร] (1).

11. ศัพท์จีนกลางเรียนเร็ว. เล่ม 2 / เสี่ยว อาน ต้า

โดย เสี่ยว, อานต้า.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ส949ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ส949ศ] (1).

12. สนทนาจีนกลางยุคใหม่ / โดย เสี่ยว อานต้า.

โดย เสี่ยว, อานต้า.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ส949ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ส949ส] (1).

13. เรียนจีนกลางแบบมาตรฐาน. เล่ม 2 / โดย มานิต เจียรบรรจงกิจ.

โดย มานิต เจียรบรรจงกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.182495911 ม453ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.182495911 ม453ร] (1).

14. สำนวนจีน สามกีก / เชาวน์ พงษ์พิชิต

โดย เชาวน์ พงษ์พิชิต.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9951 ช728ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.9951 ช728ส] (1).

15. ไวยากรณ์จีน / เสี่ยว อานต้า, ผู้เรียบเรียง

โดย เสี่ยว, อานต้า.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ส949ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ส949ว] (1).

16. ตารางเปรียบเทียบตัวอักษรจีน เต็ม-ย่อ / มรกต อินทวงศ์, บรรณาธิการ

โดย มรกต อินทวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1813 ต344 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1813 ต344] (1).

17. สนทนาจีนกลางอย่างง่าย / โดย เสี่ยว อานต้า

โดย เสี่ยว, อานต้า.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ส949ส 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ส949ส 2542] (1).

18. เรียนรู้คำกริยาภาษจีน / ม. อึ้งอรุณ, เรียบเรียง

โดย ม. อึ้งอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ม111ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณรุ่ง, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ม111ร] (1).

19. เรียนรู้ตัวเลขและภาษาจีน / ม. อึ้งอรุณ, เรียบเรียง

โดย ม. อึ้งอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 ม111ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณรุ่ง, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 ม111ร] (1).

20. คู่มือศัพท์แยกประเภท ไทย-จีน / เรียบเรียงโดย วัน โป หยก

โดย วัน โป หยก.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913951 ว423ค 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913951 ว423ค 2545] (1).