ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 15 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ภาษาจีนธุรกิจ / ไป๋ชุน ; บรรณาธิการ, ประชา พื้นนาค

โดย ไป๋ชุน | ประชา พื้นนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 ป971ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 ป971ภ] (2).

2. ภาษาจีนธุรกิจ (สำหรับผู้เรียนชาวไทย) / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, พัชนี สุทธานุสนธิ์.

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ | พัชนี สุทธานุสนธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 ป327ภ 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 ป327ภ 2549] (2).

3. พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจ จีน-ไทย-อังกฤษ / มานิต เจียรบรรจงกิจ, มาลิน ปิยะชินวรรณ

โดย มานิต เจียรบรรจงกิจ | มาลิน ปิยะชินวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 650.03 ม453พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 650.03 ม453พ] (1).

4. พูดจีนธุรกิจ : ภาษาจีนในวงการธุรกิจ ฉบับสมบูรณ์ = Chinese business / เรียบเรียงเนื้อหา, พรรณาภา สิริมงคลสกุล ; บรรณาธิการ, ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ

โดย พรรณาภา สิริมงคลสกุล | ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 พ271พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟต์เทค, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 พ271พ] (4).

5. จานด่วนภาษาจีนธุรกิจ / จิรวรรณ จิรันธร

โดย จิรวรรณ จิรันธร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 จ511จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 จ511จ] (2).

6. บทสนทนาในการทำงาน = Office talk / ผู้แต่ง, Li Shujuan ; แปล, ไอรีน เป

โดย ลี, ชูจูน | ไอรีน เป.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ล511บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ล511บ] (2).

7. ภาษาจีนธุรกิจ : เมื่ออยู่ในที่ทำงาน / ไลฟ์เอบีซี, เขียน ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์, แปล

โดย ไลฟ์เอบีซี | ภัทรพร สหวัฒนพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ล988ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ล988ภ] (4).

8. ภาษาจีนธุรกิจ : สมัครและสัมภาษณ์งาน / ไลฟ์เอบีซี, เขียน ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์, แปล

โดย ไลฟ์เอบีซี | ภัทรพร สหวัฒนพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ล988ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ล988ภ] (4).

9. Hello AEC จีน : คู่มือสนทนาและสำนวนในการทำงานกับชาวจีน / ผู้เขียน, จุรี สุชนวนิช

โดย จุรี สุชนวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 จ645ฮ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 จ645ฮ] (2).

10. ภาษาจีนธุรกิจ : การประชุมและสรุปงาน / ไลฟ์เอบีซี, เขียน ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์, แปล

โดย ไลฟ์เอบีซี | ภัทรพร สหวัฒนพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ล988ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ล988ภ] (4).

11. ภาษาจีนธุรกิจ : เพื่อการเจรจาและสัญญา / LiveABC, เขียน ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์, แปล

โดย ไลฟ์เอบีซี | ภัทรพร สหวัฒนพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ล988ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ล988ภ] (4).

12. ภาษาจีนธุรกิจ : การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ / LiveABC, เขียน ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์, แปล

โดย ไลฟ์เอบีซี | ภัทรพร สหวัฒนพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ล988ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ล988ภ] (4).

13. ภาษาจีนธุรกิจ : สำหรับผู้เรียนชาวไทย / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, พัชนี สุทธานุสนธิ์.

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ | พัชนี สุทธานุสนธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 ป327ภ 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 ป327ภ 2557] (2).

14. ประมวลสาระรายวิชา ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์ = Chinese for commerce / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ม246ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553ชื่อเรื่องอื่น: ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ม246ป] (6).

15. คัมภีร์สนทนาจีนธุรกิจ ฉบับมืออาชีพ / ลุย ยานฮุย, เลียว ลีจิง, แต่ง ; วิรวัฒน์ นรานิรัติศัย, แปล.

โดย ลุย, ยานฮุย | เลียว, ลีจิง | วิรวัฒน์ นรานิรัติศัย.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ล651ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ล651ค] (4).