ผลการค้นหาของคุณมี 7 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สำนวนจีน สามกีก / เชาวน์ พงษ์พิชิต

โดย เชาวน์ พงษ์พิชิต.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9951 ช728ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.9951 ช728ส] (1).

2. คติธรรมจีนคำโคลง / ผู้เขียน, สนิท บุญฤทธิ์

โดย สนิท บุญฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9951 ส213ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.9951 ส213ค] (1).

3. สนุกกับสำนวนจีนพักท้าย / สุภาณี ปิยพสุนทรา

โดย สุภาณี ปิยพสุนทรา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.183 ส837ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.183 ส837ส] (1).

4. คำจีนเขียนชีวิต / ดวงพร วงศ์ชูเครือ, เรียบเรียง

โดย ดวงพร วงศ์ชูเครือ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9951 ด211ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.9951 ด211ค] (1).

5. บทร้อยกรองเทียบสุภาษิตขงจื้อ = Confucius sayings / ศุภชัย แสงปัญญา, ผู้แปล.

โดย ศุภชัย แสงปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9951 บ127 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : สถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.9951 บ127] (1).

6. 100 สำนวนจีนเกี่ยวกับตัวเลข / อาศรมสยาม-จีนวิทยา, เรียบเรียง.

โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9951 อ669ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2558ชื่อเรื่องอื่น: ร้อยสำนวนจีนเกี่ยวกับตัวเลข..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.9951 อ669ร] (2).

7. 100 สุภาษิตคำจีน = 100 Chinese two-part allegorical sayings / แปลและเรียบเรียงโดย ทีมหมื่นอักษร

โดย ทีมหมื่นอักษร.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9951 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมื่นอักษร, 2553สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.9951 ร192] (4).