ผลการค้นหาของคุณมี 1767 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. Miles Davis : the early years / by Bill Cole.

โดย Cole, Bill.

เลขเรียกหนังสือ: 788.92165092 C689M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Da Copo Press, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 788.92165092 C689M] (1).

142. Villa-Lobos / Simon Wright.

โดย Wright, Simon.

เลขเรียกหนังสือ: 780.92 W953V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.92 W953V] (1).

143. Music for the piano : a handbook of concert and teaching material from 1580 to 1952 / by James Friskin and Irwin Freundlich

โดย Friskin, James | Freundlich, Irwin.

เลขเรียกหนังสือ: 786.2 F917M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Dover, c1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 786.2 F917M] (1).

144. Tonal counterpoint in the style of the eighteenth century / outline by Ernst Krenek

เลขเรียกหนังสือ: 781.286 T663 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Los Angeles : Boosey & Hawers, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.286 T663] (1).

145. Medieval music / Richard H. Hoppin

โดย Hoppin, Richard H.

เลขเรียกหนังสือ: 780.902 H798M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : W. W. Norton, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.902 H798M] (1).

146. Choral arranging / by Hawley Ades

โดย Ades, Hawley.

เลขเรียกหนังสือ: 782.5 A232C 1966 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd. ed., expanded ed.ข้อมูลการพิมพ์: Delaware Water Gap, Pa. : Shawnee Press, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 782.5 A232C 1966] (1).

147. New music vocabulary : a guide to notational signs for contemporary music / Howard Risatti

โดย Risatti, Howard.

เลขเรียกหนังสือ: 780.148 R595N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago, Ill. : University of Illinois Press, 1976, c1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.148 R595N] (2).

148. Music in the renaissance / Howard Mayer Brown

โดย Brown, Howard Mayer.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9031 B878 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice - Hall, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.9031 B878] (1).

149. Counterpoint : based on eighteenth century practice / Kent Kennan.

โดย Kennan, Kent.

เลขเรียกหนังสือ: 781.286 K34C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1959สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.286 K34C] (1).

150. Popular music : an annotated index of American popular songs. Volume 7 / edited by Bruce Pollock

โดย Pollock, Bruce.

เลขเรียกหนังสือ: 781.63 P831 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Detroit, Mich. : Gale Research, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.63 P831] (2).

151. The Alexander technique : learning to use your body for total energy / Sarah Barker.

โดย Barker, Sarah.

เลขเรียกหนังสือ: 613.78 B255A ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Bantam Books, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 613.78 B255A] (1).

152. Sanford Meisner on acting / Sanford Meisner and Dennis Longwell.

โดย Meisner, Sanford | Longwell, Dennis.

เลขเรียกหนังสือ: 792.028 M515S ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Vintage Books, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.028 M515S] (1).

153. Dancing out of Bali / John Coast.

โดย Coast, John.

เลขเรียกหนังสือ: 792.62 C652D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Faber and Faber, [19--]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.62 C652D] (1).

154. The dancer's book of health / L. M. Vincent

โดย Vincent, L. M.

เลขเรียกหนังสือ: 617.1027 V769D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Andrews and McMeel, 1982, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 617.1027 V769D] (1).

155. New dance : approaches to nonliteral choreography / Margery J. Turner

โดย Turner, Margery J.

เลขเรียกหนังสือ: 792.82 T949N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : University of Pittsburgh Press, 1979, c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.82 T949N] (1).

156. The piano lesson / August Wilson

โดย Wilson, August.

เลขเรียกหนังสือ: 812.54 W746P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : A Plume Book, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 812.54 W746P] (1).

157. Guide to chamber music : a listener's guide / Melvin Berger.

โดย Berger, Melvin.

เลขเรียกหนังสือ: 785.009 B496G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Anchor Books, 1990, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 785.009 B496G] (1).

158. Speed-the-plow : a play / by David Mamet

โดย Mamet, David.

เลขเรียกหนังสือ: 792.1 M264S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Samuel French, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.1 M264S] (1).

159. 100 Great operas and their stories / Henry W. Simon

โดย Simon, Henry W.

เลขเรียกหนังสือ: 782.1 S594O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Doubleday, 1989, c1957สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 782.1 S594O] (1).

160. Once in a lifetime : a comedy in three acts / by Moss Hart and George S. Kaufman

โดย Hart, Moss | Kaufman, George S.

เลขเรียกหนังสือ: 792.23 H326O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Samuel Frence, c1960สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.23 H326O] (1).