ผลการค้นหาของคุณมี 1767 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. The dance makers : conversations with American choreographers / Elinor Rogosin.

โดย Rogosin, Elinor.

เลขเรียกหนังสือ: 793.3 R735D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Walker, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 793.3 R735D] (1).

162. The real thing : a comedy in two acts / by Tom Stoppard

โดย Stoppard, Tom.

เลขเรียกหนังสือ: 792.23 S883R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Samuel French, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.23 S883R] (1).

163. Inside dance / essays by Murray Louis.

โดย Louis, Murray.

เลขเรียกหนังสือ: 793.3 L888I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : St. Martin's Press, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 793.3 L888I] (1).

164. Vanities : a comedy in three scenes / by Jack Heifner

โดย Heifner, Jack.

เลขเรียกหนังสือ: 792.23 H465V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Samuel Frence, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.23 H465V] (1).

165. Ballet as body language / Joan McConnell.

โดย McConnell, Joan.

เลขเรียกหนังสือ: 792.8 M486B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper and Row, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.8 M486B] (1).

166. Lovers and other strangers : five comedies / by Renee Taylor and Joseph Bologna

โดย Taylor, Renee | Bologna, Joseph.

เลขเรียกหนังสือ: 792.23 T245L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Samuel French, c1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.23 T245L] (1).

167. A challenge for the actor / Uta Hagen.

โดย Hagen, Uta.

เลขเรียกหนังสือ: 792.028 H143C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Charles Scribner's Sons, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.028 H143C] (1).

168. Table settings : a comedy / by James Lapine

โดย Lapine, James.

เลขเรียกหนังสือ: 792.23 L313T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Samuel French, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.23 L313T] (1).

169. Joe Turner's come and gone / by August Wilson

โดย Wilson, August.

เลขเรียกหนังสือ: 792.1 W746J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Samuel French, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.1 W746J] (1).

170. California suite : a comedy in two acts / by Neil Simon

โดย Simon, Neil.

เลขเรียกหนังสือ: 792.23 S595C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Samuel French, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.23 S595C] (1).

171. Freeing the natural voice / Kristin Linklater.

โดย Linklater, Kristin.

เลขเรียกหนังสือ: 808.5 L756F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Drama Book, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 808.5 L756F] (1).

172. The Philadelphia story : a comedy in three acts / by Philip Barry

โดย Barry, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 792.23 B281P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Samuel French, c1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.23 B281P] (1).

173. The prodigal returns : a Christian approach to drama / Kathleen D. Nicholls

โดย Nicholls, Kathleen D.

เลขเรียกหนังสือ: 792.022 N614P ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: India : Traci, 1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.022 N614P] (1).

174. The dancer's audition book / Martin A. David

โดย David, Martin A.

เลขเรียกหนังสือ: 793.3 D249D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Sterling, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 793.3 D249D] (1).

175. Creative movement for older adults : exercises for the fit to frail / Pauline P. Fisher

โดย Fisher, Pauline P.

เลขเรียกหนังสือ: 613.7 F535C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York N.Y. : Human Sciences Press, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 613.7 F535C] (1).

176. Beyond therapy / by Christopher Durang

โดย Durang, Christopher.

เลขเรียกหนังสือ: 792.1 D949B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Samuel French, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.1 D949B] (1).

177. The technique and spirit of fugue : an historical study / George Oldroyd.

โดย Oldroyd, George.

เลขเรียกหนังสือ: 784.1872 O44T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Oxford University Press, 1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 784.1872 O44T] (1).

178. Sleuth / a play by Anthony Shaffer

โดย Shaffer, Anthony.

เลขเรียกหนังสือ: 792.1 S525S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Samuel French, c1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.1 S525S] (1).

179. The desk set : a comedy in three acts / by William Marchant

โดย Marchant, William.

เลขเรียกหนังสือ: 792.23 M315D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Samuel French, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.23 M315D] (1).

180. The art of making dances / by Doris Humphrey.

โดย Humphrey, Doris.

เลขเรียกหนังสือ: 792.82 H926A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Grove Press, 1977, c1959สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.82 H926A] (1).