ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1757 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. โสมส่องแสง : ชีวิตดนตรีไทย / มนตรี ตราโมท.

โดย มนตรี ตราโมท.

เลขเรียกหนังสือ: 781.7593 ม151ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 781.7593 ม151ส] (2), PYULIB-DW [Call number: 781.7593 ม151ส] (1).

2. หนังสือเครื่องดนตรีไทย = Thai musical instruments / ธนิต อยู่โพธิ์.

โดย ธนิต อยู่โพธิ์ | กรมศิลปากร.

เลขเรียกหนังสือ: 781.91 ธ262ห 2530 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 781.91 ธ262ห 2530] (2), [Call number: 781.91 ธ262ห 2530] (2).

3. ลมหายใจ--ดนตรี--ชีวิต : การฝึกดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต / ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล

โดย ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 782 ด731ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านเพลง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 782 ด731ล] (1), PYULIB-DW [Call number: 782 ด731ล] (1).

4. Melodic perception and analysis : a manual on ethnic melody / Vida Chenoweth

โดย Chenoweth, Vida.

เลขเรียกหนังสือ: 780.72 C518M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Papua New Guinea : Summer Institute of Linguistics, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780.72 C518M] (1).

5. ทำเนียบศิลปิน ฉบับลูกทุ่งเยาวชน / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 927.8025 ส691ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 927.8025 ส691ท] (1).

6. สานฝันด้วยเสียงเพลง : มาฝึกร้องเพลงกันเถิด! / ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล

โดย ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 782 ด731ส 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านเพลง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 782 ด731ส 2539] (1), PYULIB-DW [Call number: 782 ด731ส 2539] (1).

7. เพราะรักจึงสมัครเข้ามาเล่น / เจตนา นาควัชระ

โดย เจตนา นาควัชระ.

เลขเรียกหนังสือ: 780 จ697พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780 จ697พ] (1).

8. ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน / จัดทำโดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 782.42 ส691ด (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 782.42 ส691ด] (1).

9. สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย. ภาคคีตะ-ดุริยางค์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 780.59303 ร419ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.59303 ร419ส] (5).

10. เกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทย / คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมการดนตรีไทย สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.

โดย สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา. คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมการดนตรีไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 781.09593 ส691ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.09593 ส691ก] (3). Items available for reference: [Call number: 781.09593 ส691ก] (3).
Special Status (1).

11. บทเพลงชีวิต.

โดย สุริยบรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 782.27 บ126 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 782.27 บ126 2540] (2).

12. Let the whole world sing : the story behind the music of Lausanne II / Corean Bakke.

โดย Bakke, Corean.

เลขเรียกหนังสือ: 264.2 B168L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago, Ill. : Cornerstone, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 264.2 B168L] (1).

13. The art of music : an introduction / Bryon R. Simms.

โดย Simms, Bryan R.

เลขเรียกหนังสือ: 781.17 S592A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper Collins College, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.17 S592A] (1).

14. The companion to 20th century music / Norman Lebrecht.

โดย Lebrecht, Norman.

เลขเรียกหนังสือ: 780.3 L451C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Simon & Schuster, c1992สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.3 L451C] (1).

15. Music and the emotions : the philosophical theories / Malcolm Budd.

โดย Budd, Malcolm.

เลขเรียกหนังสือ: 781.17 B927M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.17 B927M] (1).

16. John Coltrane / by Bill Cole.

โดย Cole, Bill.

เลขเรียกหนังสือ: 788.7165092 C689J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Da Capo Press, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 788.7165092 C689J] (1).

17. Miles Davis : the early years / by Bill Cole.

โดย Cole, Bill.

เลขเรียกหนังสือ: 788.92165092 C689M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Da Copo Press, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 788.92165092 C689M] (1).

18. Villa-Lobos / Simon Wright.

โดย Wright, Simon.

เลขเรียกหนังสือ: 780.92 W953V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.92 W953V] (1).

19. Music for the piano : a handbook of concert and teaching material from 1580 to 1952 / by James Friskin and Irwin Freundlich

โดย Friskin, James | Freundlich, Irwin.

เลขเรียกหนังสือ: 786.2 F917M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Dover, c1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 786.2 F917M] (1).

20. Tonal counterpoint in the style of the eighteenth century / outline by Ernst Krenek

เลขเรียกหนังสือ: 781.286 T663 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Los Angeles : Boosey & Hawers, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.286 T663] (1).