ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 66 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The very best of John Williams instrumental solos : trumpet level 2-3

โดย Williams, John.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Miami, Fl. : Warner Bros., c2004สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. Great film scores : piano solo

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Milwaukee : Hal Leonard, 1996สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. โสมส่องแสง : ชีวิตดนตรีไทย / มนตรี ตราโมท.

โดย มนตรี ตราโมท.

เลขเรียกหนังสือ: 781.7593 ม151ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 781.7593 ม151ส] (2), PYULIB-DW [Call number: 781.7593 ม151ส] (1).

4. ลมหายใจ--ดนตรี--ชีวิต : การฝึกดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต / ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล

โดย ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 782 ด731ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านเพลง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 782 ด731ล] (1), PYULIB-DW [Call number: 782 ด731ล] (1).

5. Melodic perception and analysis : a manual on ethnic melody / Vida Chenoweth

โดย Chenoweth, Vida.

เลขเรียกหนังสือ: 780.72 C518M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Papua New Guinea : Summer Institute of Linguistics, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780.72 C518M] (1).

6. ทำเนียบศิลปิน ฉบับลูกทุ่งเยาวชน / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 927.8025 ส691ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 927.8025 ส691ท] (1).

7. สานฝันด้วยเสียงเพลง : มาฝึกร้องเพลงกันเถิด! / ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล

โดย ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 782 ด731ส 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านเพลง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 782 ด731ส 2539] (1), PYULIB-DW [Call number: 782 ด731ส 2539] (1).

8. เพราะรักจึงสมัครเข้ามาเล่น / เจตนา นาควัชระ

โดย เจตนา นาควัชระ.

เลขเรียกหนังสือ: 780 จ697พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780 จ697พ] (1).

9. ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน / จัดทำโดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 782.42 ส691ด (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 782.42 ส691ด] (1).

10. สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย. ภาคคีตะ-ดุริยางค์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 780.59303 ร419ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.59303 ร419ส] (5).

11. Popular music, gender, and postmodernism : anger is and energy / Neil Nehring

โดย Nehring, Neil.

เลขเรียกหนังสือ: 781.66 N396P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif. : SAGE, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 781.66 N396P] (1).

12. จากดวงใจ / คีตกร จ. มงคลขจร สาทิส

โดย คีตกร จ. มงคลขจร สาทิส.

เลขเรียกหนังสือ: 927.8 ค472จ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เม็ดทราย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 927.8 ค472จ 2539] (1).

13. รายงานการวิจัยกลวิธีการสร้างกะโหลกซอสามสาย = The technique of construction the three string spike fiddle's sound-box / อุดม อรุณรัตน์

โดย อุดม อรุณรัตน์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

14. แตรและแตรวงของชาวสยาม / โดย สุกรี เจริญสุข

โดย สุกรี เจริญสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 788.9209 ส738ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Dr. Sax, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 788.9209 ส738ต] (2), PYULIB-DW [Call number: 788.9209 ส738ต] (2).

15. ดุริยสาส์น ของนายมนตรี ตราโมท

โดย ธนาคารกสิกรไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9593 ด691 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ ] : ธนาคารกสิกรไทย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780.9593 ด691] (2).

16. สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทย / เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี.

โดย เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9593 ฉ433ส 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780.9593 ฉ433ส 2542] (1).

17. Piano pieces by Roy Harris, Marc Blitzstein, Paul Bowles and Irving Fine : a performing edition / by Bennett Lerner

โดย Lerner, Bennett.

เลขเรียกหนังสือ: 786.2 L616P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : The City University of New York, 2001สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

18. เค่ง : เครื่องดนตรีของชนเผ่าม้ง / วสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์

โดย วสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 788.29 ว359ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 788.29 ว359ค] (1), [Call number: 788.29 ว359ค] (1).

19. บทวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ชุด "ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน" / จัดทำโดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 782.42 ส691บ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 782.42 ส691บ] (2).

20. การบริหารคริสตจักรของเรา / บุญรัตน์ บัวเย็น

โดย บุญรัตน์ บัวเย็น.

เลขเรียกหนังสือ: 254 บ545ก เลขเรียกหนังสือ: 10651 / 10652 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำราศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 254 บ545ก] (2). Special Status (2).