ผลการค้นหาของคุณมี 1735 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Dancing out of Bali / John Coast.

โดย Coast, John.

เลขเรียกหนังสือ: 792.62 C652D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Faber and Faber, [19--]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.62 C652D] (1).

2. The piano lesson / August Wilson

โดย Wilson, August.

เลขเรียกหนังสือ: 812.54 W746P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : A Plume Book, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 812.54 W746P] (1).

3. The dance makers : conversations with American choreographers / Elinor Rogosin.

โดย Rogosin, Elinor.

เลขเรียกหนังสือ: 793.3 R735D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Walker, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 793.3 R735D] (1).

4. Ballet as body language / Joan McConnell.

โดย McConnell, Joan.

เลขเรียกหนังสือ: 792.8 M486B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper and Row, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.8 M486B] (1).

5. Freeing the natural voice / Kristin Linklater.

โดย Linklater, Kristin.

เลขเรียกหนังสือ: 808.5 L756F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Drama Book, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 808.5 L756F] (1).

6. Beyond therapy / by Christopher Durang

โดย Durang, Christopher.

เลขเรียกหนังสือ: 792.1 D949B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Samuel French, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.1 D949B] (1).

7. Sleuth / a play by Anthony Shaffer

โดย Shaffer, Anthony.

เลขเรียกหนังสือ: 792.1 S525S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Samuel French, c1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.1 S525S] (1).

8. Made in Bangkok / by Anthony Minghella

โดย Minghella, Anthony.

เลขเรียกหนังสือ: 792.1 M664M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Samuel French, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 792.1 M664M] (1).

9. Harmony in tonal music. Volume 2, Chromatic practices / Joel Lester.

โดย Lester, Joel.

เลขเรียกหนังสือ: 781.25 L642H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Alfred A. Knopf, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.25 L642H] (1).

10. Piano action repairs and maintenance / K.T. Kennedy.

โดย Kennedy, K. T.

เลขเรียกหนังสือ: 786.23 K35P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Kaye & Ward, 1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 786.23 K35P] (1).

11. Music : an appreciation / Roger Kamien

โดย Kamien, Roger.

เลขเรียกหนังสือ: 780 K15M 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2000สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

12. Mastering jazz guitar improvisation / Jody Fisher

โดย Fisher, Jody.

เลขเรียกหนังสือ: 787.87 F534M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Van Nuys, Calif. : Alfred Publishing, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 787.87 F534M] (1).

13. Intermediate jazz guitar / Jody Fisher

โดย Fisher, Jody.

เลขเรียกหนังสือ: 787.87 F534I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Van Nuys, Calif. : Alfred Publishing, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 787.87 F534I] (1).

14. Jazz Harmony / by Andy Jaffe

โดย Jaffe, Andy.

เลขเรียกหนังสือ: 781.65 J23J 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: TC Druck, Tubingen : Advance Music, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.65 J23J 1996] (1).

15. The jazz theory book / by Mark Levine

โดย Levine, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 781.65 L665J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Petaluma, Calif. : Sher Music, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.65 L665J] (1).

16. เพลงคริสตสมภพ.

เลขเรียกหนังสือ: 782.251723 พ919 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2533สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

17. Basic drama projects / by Fran Averett Tanner.

โดย Tanner, Fran Averett.

เลขเรียกหนังสือ: 792.07 T166B ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2 ed.ข้อมูลการพิมพ์: Idaho : Clark Pub, [19--?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

18. A hymn is born / Clint Bonner.

โดย Bonner, Clint.

เลขเรียกหนังสือ: 782.2709 B716H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago, Ill. : Wilcox and Follett, 1952สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 782.2709 B716H] (1).

19. The Presbyterian hymnal : hymns, psalms, and spiritual songs.

เลขเรียกหนังสือ: 782.27 P928 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Louisville, Ky. : Westminster/John Knox Press, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 782.27 P928] (1).

20. Beethoven (1770-1827) / Jeroen Koolbergen

โดย Koolbergen, Jeroen.

เลขเรียกหนังสือ: 780.92 B387 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Tiger Books, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.92 B387] (1).