ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 113 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Great men of music.

เลขเรียกหนังสือ: 780.92 G786 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Alexandria, Va. : Time Life, Asia, c1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.92 G786] (1).

2. Illustrated dictionary of musical terms / Christopher Headington.

โดย Headington, Christopher.

เลขเรียกหนังสือ: 780.3 H432I (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper & Row, c1980สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.3 H432I] (1).

3. Popular music : the key concepts / Roy Shuker

โดย Shuker, Roy.

เลขเรียกหนังสือ: 780.3 S385P (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, c2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.3 S385P] (1).

4. ทำเนียบศิลปิน ฉบับลูกทุ่งเยาวชน / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 927.8025 ส691ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 927.8025 ส691ท] (1).

5. ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน / จัดทำโดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 782.42 ส691ด (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 782.42 ส691ด] (1).

6. สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย. ภาคคีตะ-ดุริยางค์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 780.59303 ร419ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.59303 ร419ส] (5).

7. The companion to 20th century music / Norman Lebrecht.

โดย Lebrecht, Norman.

เลขเรียกหนังสือ: 780.3 L451C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Simon & Schuster, c1992สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.3 L451C] (1).

8. The encyclopedia of classical music / general editor Robert Ainsley

โดย Ainsley, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 781.68 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Carlton, 1995, c1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 781.68 E56] (1).

9. The encyclopedia of musical instruments / general editor Robert Dearling

โดย Dearling, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 784.19 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Carlton, c1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 784.19 E56] (1).

10. The Encyclopedia of picture chords for all Keyboardists / compiled by Leonard Vogler.

โดย Vogler, Leonard.

เลขเรียกหนังสือ: 786.219368 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Amsco pub, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 786.219368 E56] (1).

11. The concise Oxford dictionary of opera / Harold Rosenthal and John Warrack.

โดย Rosenthal, Harold | Warrack, John.

เลขเรียกหนังสือ: 782.103 R814C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Oxford University Press, c1972 (reprinted 1975)สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 782.103 R814C] (1).

12. สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย. ภาคประวัตินักดนตรีและนักร้อง / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 780.92 ร419ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2542สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.92 ร419ส] (2).

13. พจนานุกรมดนตรี = Music dictionary / Marilyn Kornreich Davis, เขียน ; พิชัย ปรัชญานุสรณ์, แปล.

โดย เดวิส, มาริลีน คอร์นริช | พิชัย ปรัชญานุสรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 780.3 ด898พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.3 ด898พ] (2).

14. สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย. ภาคประวัติและบทร้องเพลงเถา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 780.959303 ร421ส 2544 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.959303 ร421ส 2544] (1).

15. สารานุกรม ดนตรีและเพลงไทย / เรียบเรียงและรวบรวมโดย กาญจนา อินทรสุนานนท์.

โดย กาญจนา อินทรสุนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9593 ก428ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พ.ศ. พัฒนา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.9593 ก428ส] (1). Items available for reference: [Call number: 780.9593 ก428ส] (2).

16. Encyclopedia of contemporary christian music / Mark Allan Powell

โดย Powell, Mark Allan.

เลขเรียกหนังสือ: 782.25 P885E (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Peabody, Mass. : Hendrickson, c2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 782.25 P885E] (1).

17. Flemish music and society in the fifteenth and sixteenth centuries / by Robert Wangermee ; English version by Robert Erich Wolf.

โดย Wangermee, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9031 W246F (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Brussels : Editions Arcade, 1968สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.9031 W246F] (1).

18. เค่ง : เครื่องดนตรีของชนเผ่าม้ง / วสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์

โดย วสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 788.29 ว359ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 788.29 ว359ค] (1), [Call number: 788.29 ว359ค] (1).

19. Encyclopedia of percussion / edited by John H. Beck

โดย Beck, John H.

เลขเรียกหนังสือ: 786.81903 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Garland Publishing, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 786.81903 E56] (1).

20. เครื่องดนตรีนานาชาติ = musical instruments of the world : a cultural educational experience / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

โดย นิทรรศการเครื่องดนตรีนานาชาติ (2535 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 784.19 น594ค (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 784.19 น594ค] (1).