ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 356 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เพลงคริสตสมภพ.

เลขเรียกหนังสือ: 782.251723 พ919 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2533สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. Round midnight : timeless jazz classics. volume 40

เลขเรียกหนังสือ: 782.42165 R859 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Albany, Ind. : Jamey Aebersold Jazz, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 782.42165 R859] (1).

3. วรรณคดีเพลงร้อง / ดวงใจ อมาตยกุล

โดย ดวงใจ อมาตยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 782 ด164ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 782 ด164ว] (1).

4. เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน.

โดย กองคริสเตียนบรรณศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 782.27 พ919 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 16.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กนกบรรณสาร, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 782.27 พ919 2529] (1).

5. เสี้ยวแจ๊ส / สิเหร่.

โดย สิเหร่.

เลขเรียกหนังสือ: 781.65 ส733ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมิต, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.65 ส733ส] (1).

6. เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน.

โดย กองคริสเตียนบรรณศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 782.27 พ919 2522 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองคริสเตียนบรรณศาสตร์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 782.27 พ919 2522] (1).

7. วันฉลองชัย / คริสเตียนศึกษา.

โดย คริสเตียนศึกษา.

เลขเรียกหนังสือ: 782.27 ค163ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คริสเตียนศึกษา, [2529?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 782.27 ค163ว] (1).

8. การดูโขน / เรณู โกศินานนท์.

โดย เรณู โกศินานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 793.319 ร765ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 793.319 ร765ก] (1).

9. เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน

โดย กองคริสเตียนบรรณศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 782.27 พ919 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองคริสเตียนบรรณศาสตร์, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 782.27 พ919 2525] (1).

10. บทเพลงเสริมสร้างพัฒนาชีวิต = Folk country gospel.

เลขเรียกหนังสือ: 782.254 บ126 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2541]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 782.254 บ126] (1).

11. มหกรรมดนตรีไทยและดนตรีนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : 2543สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

12. โน้ตเพลงไทย / อรวรรณ บรรจงศิลป

โดย อรวรรณ บรรจงศิลป.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.ท.] 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW (1).

13. ดนตรีไทย / โดย มานิต หล่อพินิจ.

โดย มานิต หล่อพินิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9593 ม453ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, [253-]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.9593 ม453ด] (1).

14. Drum note. Volume 24 (15 January-1 April 2015).

เลขเรียกหนังสือ: 786.9 ด131 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Drum note, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 786.9 ด131] (1).

15. Simply singing : with CD / Hedley Nosworthy, Peter Summers.

โดย Nosworthy, Hedley | Summers, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Thomson/​Schirmer, c2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 700] (1).

16. โสมส่องแสง : ชีวิตดนตรีไทย / มนตรี ตราโมท.

โดย มนตรี ตราโมท.

เลขเรียกหนังสือ: 781.7593 ม151ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 781.7593 ม151ส] (2), PYULIB-DW [Call number: 781.7593 ม151ส] (1).

17. สานฝันด้วยเสียงเพลง : มาฝึกร้องเพลงกันเถิด! / ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล

โดย ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 782 ด731ส 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านเพลง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 782 ด731ส 2539] (1), PYULIB-DW [Call number: 782 ด731ส 2539] (1).

18. บทเพลงชีวิต.

โดย สุริยบรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 782.27 บ126 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 782.27 บ126 2540] (2).

19. โน้ตฆ้องเพลงไทย. เล่ม 1, เพลงไทยต้องรู้ / โดย พิชิต ชัยเสรี

โดย พิชิต ชัยเสรี.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9593 พ247น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สุพจน์ จิตสุทธิญาณ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.9593 พ247น] (2).

20. ประวัติดนตรีแจซ / ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์, เขียน.

โดย ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 781.65 ป415ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.65 ป415ป] (4).