ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 40 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Great men of music.

เลขเรียกหนังสือ: 780.92 G786 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Alexandria, Va. : Time Life, Asia, c1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.92 G786] (1).

2. Illustrated dictionary of musical terms / Christopher Headington.

โดย Headington, Christopher.

เลขเรียกหนังสือ: 780.3 H432I (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Harper & Row, c1980สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.3 H432I] (1).

3. Popular music : the key concepts / Roy Shuker

โดย Shuker, Roy.

เลขเรียกหนังสือ: 780.3 S385P (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, c2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.3 S385P] (1).

4. The companion to 20th century music / Norman Lebrecht.

โดย Lebrecht, Norman.

เลขเรียกหนังสือ: 780.3 L451C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Simon & Schuster, c1992สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.3 L451C] (1).

5. The encyclopedia of classical music / general editor Robert Ainsley

โดย Ainsley, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 781.68 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Carlton, 1995, c1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 781.68 E56] (1).

6. The encyclopedia of musical instruments / general editor Robert Dearling

โดย Dearling, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 784.19 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Carlton, c1999สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 784.19 E56] (1).

7. The Encyclopedia of picture chords for all Keyboardists / compiled by Leonard Vogler.

โดย Vogler, Leonard.

เลขเรียกหนังสือ: 786.219368 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Amsco pub, c1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 786.219368 E56] (1).

8. The concise Oxford dictionary of opera / Harold Rosenthal and John Warrack.

โดย Rosenthal, Harold | Warrack, John.

เลขเรียกหนังสือ: 782.103 R814C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Oxford University Press, c1972 (reprinted 1975)สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 782.103 R814C] (1).

9. Concert and contest collection for piano accompaniment trombone with piano accompaniment / by H. Voxman

โดย Voxman, H.

เลขเรียกหนังสือ: 788.93 V974C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Milwaukee, Wis. : Hal Leonard Corporation, c1965สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 788.93 V974C] (1).

10. Encyclopedia of contemporary christian music / Mark Allan Powell

โดย Powell, Mark Allan.

เลขเรียกหนังสือ: 782.25 P885E (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Peabody, Mass. : Hendrickson, c2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 782.25 P885E] (1).

11. Flemish music and society in the fifteenth and sixteenth centuries / by Robert Wangermee ; English version by Robert Erich Wolf.

โดย Wangermee, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9031 W246F (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Brussels : Editions Arcade, 1968สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.9031 W246F] (1).

12. Encyclopedia of percussion / edited by John H. Beck

โดย Beck, John H.

เลขเรียกหนังสือ: 786.81903 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Garland Publishing, 1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 786.81903 E56] (1).

13. Piano : an encyclopedia / Robert Palmieri, editor

โดย Palmieri, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 786.203 P581 2003 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N. Y. : Routledge, 2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 786.203 P581 2003] (2).

14. Music of the Western world / Luciano Alberti.

โดย Alberti, Luciano.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9 A334M (R.) เลขเรียกหนังสือ: New York : Crown Publishers, ประเภทของทรัพยากร: book Bookสามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.9 A334M] (1).

15. The Oxford companion to music / by Percy A. Scholes.

โดย Scholes, Percy Alfred.

เลขเรียกหนังสือ: 780.3 S368O 1970 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., rev. and reset.ข้อมูลการพิมพ์: London : Oxford University Press, 1970 (reprint 1980)สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.3 S368O 1970] (2).

16. Larousse encyclopedia of music / editor, Geoffrey Hindley.

โดย Hindley, Geoffrey.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9 L332 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hamlyn, c1971 (reprinted 1990)สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.9 L332] (1).

17. The chronicle of classical music : an intimate diary of the liver and music of the great composers / Alan Kendall

โดย Kendall, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 780.92 K33C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Thames & Hudson, 2000, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.92 K33C] (1).

18. A handbook of music and music literature in sets and series / Sydney Robinson Charles.

โดย Charles, Sydney Robinson.

เลขเรียกหนังสือ: 780.92 C477H (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Free Press, c1972สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.92 C477H] (1).

19. The international cyclopedia of music and musicians / editor in chife, Oscar Thompson.

โดย Thompson, Oscar | Bohle, Bruce.

เลขเรียกหนังสือ: 780.3 I61 1975 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed. / editor, Bruce Bohle.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Dodd, Mead, 1975สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.3 I61 1975] (1).

20. The new international dictionary of music / by Philip D. Morehead with Anne MacNeil.

โดย Morehead, Philip D | MacNeil, Anne.

เลขเรียกหนังสือ: 780.3 M838N (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Meridian Book, 1992, c1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.3 M838N] (1).