ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 36 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เค่ง : เครื่องดนตรีของชนเผ่าม้ง / วสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์

โดย วสันต์ชาย อิ่มโอษฐ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. บัณฑิตวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 788.29 ว359ค (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2543หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.) -- มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 788.29 ว359ค] (1), [Call number: 788.29 ว359ค] (1).

2. ขนบการบรรเลงวงปี่จุมในซอตั้งเชียงใหม่ : กรณีศึกษาพ่ออุ่นเรือน หงษ์ทอง = The tradigion of playing PII-JOOM ensemble in Saw Tang-Chiangmai : case study of master Ounruen Hongthong / เมธินี ตุ้ยสา

โดย เมธินี ตุ้ยสา.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2550สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. การทำบทเพลงเปียโนเรียบเรียง เพลง "แขกเชิญเจ้าแฟนตาซีสำหรับวงคอนเสิร์ตเครื่องลม" ผลงานของ ดร. ชัยพฤกษ์ เมฆรา = A piano transcription of Dr. Chaipruck Mekara's "Kheak Choen Jaow Fantasy for Concert Band" / เรมีย์ นามเทพ.

โดย เรมีย์ นามเทพ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2554 ร765ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2554หมายเหตุ: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554. สารสนเทศออนไลน์: สาระสังเขป. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: DCM-2554 ร765ก] (1).

4. การสร้างสื่อสำหรับฝึกทักษะการอ่านโน้ตเปียโนแบบฉับพลันด้วยอีเลิร์นนิ่ง = The creation of piano sight-reading exercises for an e-learning program / จันทร์ โพธิ์.

โดย จันทร์ โพธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2555 จ251ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2555หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | บทที่ 5 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2555 จ251ก] (1). Items available for reference: [Call number: DCM-2555 จ251ก] (1).
Special Status (1).

5. การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการบรรเลงเทคนิค "เตรโมโล" (Tremolo) สำหรับเครื่องดนตรีกีตาร์คลาสสิก = Creating exercises for improving tremolo technique on the classical Guitar / พิรัชย์ เปรมศิรา.

โดย พิรัชย์ เปรมศิรา.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2556สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

6. เสียงสะท้อนจากหนังตะลุง = Sound of Nang-Ta-Lung / ณัฐกฤต ศรีสว่าง.

โดย ณัฐกฤต ศรีสว่าง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2558 ณ321ส (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2558 ณ321ส] (1). Items available for reference: [Call number: DCM-2558 ณ321ส] (2).

7. การแสดงเดี่ยวกีตาร์คลาสสิคระดับบัณติศึกษา โดย มุทิตา นาคเมือง = A graduate Guitar recital by Mutita Narkmuang.

โดย มุทิตา นาคเมือง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2558 ม627ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2558 ม627ก] (1). Items available for reference: [Call number: DCM-2558 ม627ก] (2).

8. การสร้างชุดการสอนทักษะการเล่นลีเวอร์ฮาร์พเบื้องต้น = The creation of Lever Harp teaching package for geginner student / พัชรสกนธ์ โพธิ์.

โดย พัชรสกนธ์ โพธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2558สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

9. การใช้บทเพลงนสัมการเพื่อการใคร่ครวญภาวนา / วรพจน์ เลี้ยงประไพพันธ์.

โดย วรพจน์ เลี้ยงประไพพันธ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (คริสต์ศาสนศาสตร์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559. สารสนเทศออนไลน์: ABSTRACT สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

10. การสร้างชุดการสอนแบบฝึกทักษะจาจวงเหยาของกู่เจิง สำหรับผู้เรียนอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป = Creating a teaching package of Zha Zhuang Yao exercises for the Cuzheng for students thirteen-years-old and older / หนิง จิ้ง.

โดย หนิง จิ้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 700 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

11. การสร้างชุดการสอนเรื่องคอร์ดรายวิชาเปียโนชั้นต้น กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านดนตรีลำปาง จังหวัดลำปาง = Creating a set of instructions in chords for beginning Pianists : a case study at the Lampang MusicHouse school, Lampang Province, Thailand / นันทพร ตรรกไพจิตร.

โดย นันทพร ตรรกไพจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ. ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2559ชื่อเรื่องอื่น: คอร์ดรายวิชาเปียโนชั้นต้น กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านดนตรีลำปาง จังหวัดลำปาง.สามารถยืมได้: No items available Special Status (3).

12. การสร้างชุดการสอนวิชาดนตรีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Creating an instructional package for teaching music fundamentals to second-year elementary students / ปัทมพร วีรัตนเกษม.

โดย ปัทมพร วีรัตนเกษม | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2552 ป532ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | สาระสังเขป | สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้แต่ง สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2552 ป532ก] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2552 ป532ก] (1), [Call number: DCM-2552 ป532ก] (1).

13. การพัฒนาเทคนิคการสอนและสื่อการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน = Developing a method for teaching recorder to hearing-impaired students / ฤทธิรงค์ ไชยสุข.

โดย ฤทธิรงค์ ไชยสุข | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2552 ฤ174ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | สาระสังเขป | สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้แต่ง สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2552 ฤ174ก] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2552 ฤ174ก] (1), [Call number: DCM-2552 ฤ174ก] (1).

14. การศึกษาประสิทธิผลของการร้องเพลงไทยนมัสการโดยการอ่านโน้ตสากล = A study of the effectiveness of Thai hymn singing by using a choral sight-singing method / ภราดา โรจนสุพจน์.

โดย ภราดา โรจนสุพจน์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2551 ภ463ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2551หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | สาระสังเขป | สารบัญ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก | ประวัติผู้แต่ง สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2551 ภ463ก] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2551 ภ463ก] (1), [Call number: DCM-2551 ภ463ก] (1).

15. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาดนตรีเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรีสากล : กรณีศึกษา: การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย กับการสอนโดยวิธีปกติ = Comparison of learning effectiveness in the subject titled "Fundamental of Western Music" : a case study of teaching with computer multimedia CAI compared to teaching with traditional methods / นิลุบล จันทร์ทอง.

โดย นิลุบล จันทร์ทอง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2552 น668ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2552หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2552. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2552 น668ก] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2552 น668ก] (1), [Call number: DCM-2552 น668ก] (1).

16. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนของนักศึกษาวิชาเอกดนตรีสากลระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = The factors related to the grade point averages of Chiang Mai undergraduate students majoring in Western music / มณฑิรา ศิริสว่าง.

โดย มณฑิรา ศิริสว่าง | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2553 ม122ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2553 ม122ป] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2553 ม122ป] (1), [Call number: DCM-2553 ม122ป] (1).

17. การสร้างชุดการสอนดนตรีไทยภาคปฏิบัติ "ซอด้วงและซออู้" เพลงแป๊ะสามชั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดท่าต้นกวาว = Developing an instructional package for teaching fifth-grade students to play Pleng Pae Sam Chan on the Saw-Dueng and Saw-Uu : a case study at Watthatonkwaw School / ดนุชา สมใจดี.

โดย ดนุชา สมใจดี | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2553 ด123ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2553 ด123ก] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2553 ด123ก] (1), [Call number: DCM-2553 ด123ก] (1).

18. การศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาเปียโนระดับสูงให้ประสบความสำเร็จ = Behaviors that affect the successful learning of piano skills at the advanced level / ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์.

โดย ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2553 ธ393ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2553 ธ393ก] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2553 ธ393ก] (1), [Call number: DCM-2553 ธ393ก] (1).
Special Status (1).

19. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนดนตรีในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน = Factors that affect the decision to major in music at the university level : a case study of universities in the Upper-Northern Region of Thailand / อิศรากร พัลวัลย์.

โดย อิศรากร พัลวัลย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2553 อ756ป (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2553หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2553. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2553 อ756ป] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2553 อ756ป] (1), [Call number: DCM-2553 อ756ป] (1).

20. การสร้างแบบฝึกทักษะการเล่นทริลสำหรับเปียโนในบทประพันธ์ของ Johann Sebastian Bach = Designing trill exercises for piano music by Johann Sebastian Bach / วรัญญา ศรีวรบุตร.

โดย วรัญญา ศรีวรบุตร | มหาวิทยาลัยพายัพ. วิทยาลัยดุริยศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: DCM-2554 ว293ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2554หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ดุริยศิลป์))--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554. สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: DCM-2554 ว293ก] (3). Items available for reference: [Call number: DCM-2554 ว293ก] (2).