ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 93 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Beginning jazz guitar : the complete jazz guitar method / Jody Fisher.

โดย Fisher, Jody.

เลขเรียกหนังสือ: 787.87 F534B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Van Nuys, Calif. : Alfred Publishing, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 787.87 F534B] (2).

2. Book of intermediate trumpet solos / edited by Fred Mills and Ron Romm.

โดย Mills, Fred | Romm, Ron.

เลขเรียกหนังสือ: 788.92 B724 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Milwaukee, Wis. : Hal leonard corporation, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 788.92 B724] (3).

3. Brazilian percussion / Gilson de Assis

โดย Assis, Gilson de.

เลขเรียกหนังสือ: 786.81923 A848B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Advance Music, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 786.81923 A848B] (3).

4. Jazz conception : clarinet / Jim Snidero.

โดย Snidero, Jim.

เลขเรียกหนังสือ: 788.62189 S672J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Advance Music, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 788.62189 S672J] (2).

5. Clarinet : easy jazz conception / Jim Snidero

โดย Snidero, Jim.

เลขเรียกหนังสือ: 788.62189 S672C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Advance Music, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 788.62189 S672C] (2).

6. Jazz conception : alto and baritone saxophone / Jim Snidero

โดย Snidero, Jim.

เลขเรียกหนังสือ: 788.7189 S672J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Advance Music, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 788.7189 S672J] (1). Special Status (1).

7. Jazz conception : tenor saxophone / Jim Snidero.

โดย Snidero, Jim.

เลขเรียกหนังสือ: 788.7189 S672J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Advance Music, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 788.7189 S672J] (1). Special Status (2).

8. Mel bay presents Latin American trumpet music / by Gabriel Rosati

โดย Rosati, Gabriel.

เลขเรียกหนังสือ: 788.92 R789M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Pacific, Mo. : Mel Bay Publications, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 788.92 R789M] (2).

9. Essential styles : for the drummer and bassist. Book 1 / Steve Houghton, Tom Warrington

โดย Houghton, Steve | Warrington, Tom.

เลขเรียกหนังสือ: 786.92 H838E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Van Nuys, Calif. : Alfred Publishing Co., c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 786.92 H838E] (2).

10. Essential styles : for the drummer and bassist. Book 2 / Steve Houghton, Tom Warrington

โดย Houghton, Steve | Warrington, Tom.

เลขเรียกหนังสือ: 786.92 H838E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Van Nuys, Calif. : Alfred Publishing Co., c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 786.92 H838E] (2).

11. Berklee practice method : guitar / Larry Baione and the Berklee Faculty.

โดย Baione, Larry.

เลขเรียกหนังสือ: 787.87 B162B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Ma. : Berklee Press, c2001ชื่อเรื่องอื่น: Guitar..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 787.87 B162B] (3).

12. Berklee practice method : bass / Rich Appleman, John Repucci

โดย Appleman, Rich | Repucci, John.

เลขเรียกหนังสือ: 787.87 A648B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Ma. : Berklee Press, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 787.87 A648B] (3).

13. Berklee practice method : drum set / Ron Savage, Casey Scheuerell

โดย Savage, Ron | Scheuerell, Casey.

เลขเรียกหนังสือ: 786.92 S264B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Ma. : Berklee Press, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 786.92 S264B] (2).

14. Berklee practice method : alto sax and baritone sax / Jim Odgren, Bill Pierce

โดย Odgren, Jim | Pierce, Bill.

เลขเรียกหนังสือ: 788.73 O23B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Ma. : Berklee Press, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 788.73 O23B] (3).

15. Berklee practice method : trumpet / Tiger Okoshi, Charles Lewis

โดย Okoshi, Tiger | Lewis, Charles.

เลขเรียกหนังสือ: 788.92 O41B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Ma. : Berklee Press, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 788.92 O41B] (3).

16. Berklee practice method : trombone / Jeff Galindo.

โดย Galindo, Jeff.

เลขเรียกหนังสือ: 788.93 G158B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Ma. : Berklee Press, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 788.93 G158B] (3).

17. Berklee practice method : tenor sax / Jim Odgren, Bill Pierce.

โดย Odgren, Jim | Pierce, Bill.

เลขเรียกหนังสือ: 788.73 O23B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Ma. : Berklee Press, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 788.73 O23B] (3).

18. Play trumpet today! : a complete guide to the basics.

เลขเรียกหนังสือ: 788.92193 P738 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Milwaukee, Wis. : Hall-Leonard Corporation, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 788.92193 P738] (2).

19. Allen Vizzutti presents : explorations for trumpet / Allen Vizzutti

โดย Vizzutti, Allen.

เลขเรียกหนังสือ: 788.92 A431 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Holland : De Haske, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 788.92 A431] (2).

20. Sound advice on midi production / by Bill Gibson

โดย Gibson, Bill.

เลขเรียกหนังสือ: 786.7 G448S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Vallejo, CA. : Pro Audio Press, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 786.7 G448S] (2).