ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 261 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เสี้ยวแจ๊ส / สิเหร่.

โดย สิเหร่.

เลขเรียกหนังสือ: 781.65 ส733ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมิต, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.65 ส733ส] (1).

2. ดนตรีไทย / โดย มานิต หล่อพินิจ.

โดย มานิต หล่อพินิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9593 ม453ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, [253-]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.9593 ม453ด] (1).

3. โสมส่องแสง : ชีวิตดนตรีไทย / มนตรี ตราโมท.

โดย มนตรี ตราโมท.

เลขเรียกหนังสือ: 781.7593 ม151ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 781.7593 ม151ส] (2), PYULIB-DW [Call number: 781.7593 ม151ส] (1).

4. ลมหายใจ--ดนตรี--ชีวิต : การฝึกดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต / ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล

โดย ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 782 ด731ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บ้านเพลง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 782 ด731ล] (1), PYULIB-DW [Call number: 782 ด731ล] (1).

5. เพราะรักจึงสมัครเข้ามาเล่น / เจตนา นาควัชระ

โดย เจตนา นาควัชระ.

เลขเรียกหนังสือ: 780 จ697พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780 จ697พ] (1).

6. สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย. ภาคคีตะ-ดุริยางค์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 780.59303 ร419ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 780.59303 ร419ส] (5).

7. กิจกรรมดนตรีสำหรับครู / ณรุทธ์ สุทธจิตต์

โดย ณรุทธ์ สุทธจิตต์.

เลขเรียกหนังสือ: 780.7 ณ252ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.7 ณ252ก] (1).

8. เครื่องเคาะตี = Percussion / สมศักดิ์ สร้อยระย้า

โดย สมศักดิ์ สร้อยระย้า.

เลขเรียกหนังสือ: 786.8 ส284ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 786.8 ส284ค] (2).

9. การสอนดนตรีสำหรับเด็กตามแนวของคาร์ล ออร์ฟ = Orff-Schulwerk / ธยัชชัย นาควงษ์

โดย ธวัชชัย นาควงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 780.7 ธ395ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.7 ธ395ก] (1).

10. การสอนดนตรีสำหรับเด็กตามแนวของโคได / ธวัชชัย นาควงษ์

โดย ธวัชชัย นาควงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 780.7 ธ395ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.7 ธ395ก] (2). Special Status (1).

11. คู่มือนักดนตรี 2 : คีตปฏิภาณ = Improvisation / สมชาย รัศมี ... [และคนอื่นๆ].

โดย สมชาย รัศมี.

เลขเรียกหนังสือ: 781.36 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.36 ค695] (1).

12. ทฤษฎีดนตรีระดับเกรดสาม / ผู้แต่ง, พิชัย ปรัชญานุสรณ์

โดย พิชัย ปรัชญานุสรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 781 พ642ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : พับลิคบิสเนสพริ้นท์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781 พ642ท] (1).

13. จากดวงใจ / คีตกร จ. มงคลขจร สาทิส

โดย คีตกร จ. มงคลขจร สาทิส.

เลขเรียกหนังสือ: 927.8 ค472จ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เม็ดทราย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 927.8 ค472จ 2539] (1).

14. ดนตรีปริทรรศน์ / ไขแสง ศุขะวัฒนะ

โดย ไขแสง ศุขะวัฒนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 781.17 ข982ด 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.17 ข982ด 2532] (2).

15. สนุกกับดนตรีพื้นฐาน : แบบฝึกหัด = The music kit ; workbook / Tom Manoff, เขียน ; พริ้มรส มารีประสิทธิ์, พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา, แปล

โดย มานอฟฟ์, ทอม | พริ้มรส มารีประสิทธิ์ | พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา.

เลขเรียกหนังสือ: 780.7 ม444ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.7 ม444ส] (2).

16. ดนตรีคือภาษา / เรณู โกศินานนท์

โดย เรณู โกศินานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9593 ร765ด 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.9593 ร765ด 2540] (2).

17. วงซิมโฟนีออร์เคสตร้า / ผู้เรียบเรียง, ไพรัช มากกาญจนกุล

โดย ไพรัช มากกาญจนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 784.2 พ987ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจริญดี, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 784.2 พ987ว] (1).

18. ดุริยางค์ไทย / สงบศึก ธรรมวิหาร

โดย สงบศึก ธรรมวิหาร.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9593 ส137ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.9593 ส137ด] (1).

19. ประวัติดนตรีตะวันตกโดยสังเขป / ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์

โดย ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 780.9 ป415ป 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Dr. Sax, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.9 ป415ป 2538] (1).

20. ประวัติดนตรีแจซ / ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์, เขียน.

โดย ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 781.65 ป415ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.65 ป415ป] (4).