ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 115 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 34, ย่านถนนราชวงศ์ / ผู้เรียบเรียง, อนุ เนินหาด

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : พลอยการพิมพ์เชียงใหม่, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ย่านถนนราชวงศ์.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (2).

102. เจ้าหลวงเชียงใหม่ / บรรณาธิการ, วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ | คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 จ758 (อ.) เลขเรียกหนังสือ: 10714 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 จ758] (5), [Call number: 959.3 จ758] (1). Special Status (1).

103. จดหมายเหตุการตรวจสอบและสืบค้นดวงเมือง นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ / จัดทำโดย คณะกรรมการตรวจสอบและสืบค้นดวงเมืองและตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่

โดย คณะกรรมการตรวจสอบและสืบค้นดวงเมืองและตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ค123จ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ ส.ทรัพย์การพิมพ์, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ค123จ 2539] (11).

104. ประชุมจารึกล้านนา. เล่ม 2, จารึกพระเจ้ากาวิละ พ.ศ. 2334-2357 = Corpus of Lan Na inscriptions. Vol. 2, King Kawila inscriptions A.D. 1791-1814 / ฮันส์ เพนธ์, พรรณเพ็ญ เครือไทย, ศรีเลา เกษพรหม

โดย เพนธ์, ฮันส์ | พรรณเพ็ญ เครือไทย | ศรีเลา เกษพรหม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. คลังข้อมูลจารึกล้านนา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3021 พ913ป เลขเรียกหนังสือ: 10709 / 10710 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541ชื่อเรื่องอื่น: จารึกพระเจ้ากาวิละ พ.ศ. 2334-2357.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3021 พ913ป] (3). Special Status (2).

105. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 2, เชียงใหม่ สะป๊ะเรื่อง ตะวา / อนุ เนินหาด

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ครองช่าง, 2543สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (1).

106. ขัตติยานีศรีล้านนา / วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่, บรรณาธิการ.

โดย วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ข319 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ, 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 ข319] (4).

107. เรื่องเล่าจาวกาด / บรรณาธิการ, สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์, ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

โดย สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์ | ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ร861 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง (เชียงใหม่), 2547-สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ เล่ม 1 | สารบัญ เล่ม 2 | สารบัญ เล่ม 3 | สารบัญ เล่ม 4 | สารบัญ เล่ม 5 | สารบัญ เล่ม 6 | สารบัญ เล่ม 7 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ร861] (15).

108. ประวัติศาสตร์เชียงใหม่-ลำพูน / งานค้นคว้าและวิเคราะห์, นพคุณ ตันติกุล

โดย นพคุณ ตันติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 น166ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : Lanna Computer Printing , 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 น166ป] (3).

109. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 18, อดีต แม่ริม / อนุ เนินหาด.

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : วนิดา เพรส, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (2).

110. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 25, เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ พ.ศ. 2513 / อนุ เนินหาด

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2553ชื่อเรื่องอื่น: เหตุการณ์ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ พ.ศ. 2513.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (2).

111. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 24, เชียงใหม่ 2512 / อนุ เนินหาด

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2552ชื่อเรื่องอื่น: เชียงใหม่ 2512.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (2).

112. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 29, พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยเล่าไว้ / อนุ เนินหาด

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2554ชื่อเรื่องอื่น: พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยเล่าไว้.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (2).

113. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 33, ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ พ.ศ. 2515-2516 / อนุ เนินหาด

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ พ.ศ. 2515-2516.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (2).

114. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 32, อดีต แม่แจ่ม / อนุ เนินหาด

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2555ชื่อเรื่องอื่น: อดีต แม่แจ่ม.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (2).

115. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 31, ร้อยตระกูลที่ถนนช้างม่อย / อนุ เนินหาด

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ร้อยตระกูลที่ถนนช้างม่อย.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (2).