ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 115 จากทั้งหมด 145255 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. คดีและเหตุการณ์สำคัญของเชียงใหม่ในอดีต / อนุ เนินหาด

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 อ182ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2542สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3044 อ182ค] (2).

62. เจ้าพ่อหลวง : ภาพแห่งความทรงจำและแหล่งประวัติศาสตร์ในนครเชียงใหม่ / บรรณาธิการ, เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่

โดย วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่, เจ้า.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 จ758 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือและจังหวัดเชียงใหม่, 2542สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 จ758] (1).

63. ดอยสะเก็ด : ร่องรอยอารยธรรมสิบสองพันนา / สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด

โดย สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ส691ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2537-หมายเหตุ: แผนที่แสดงเขตอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ -- แผนที่แสดงเขตตำบล อำเภอดอยสะเก็ด -- แผนที่แสดงที่ตั้งชาติพันธุ์ๆ อำเภอดอยสะเก็ด -- ดอยสะเก็ด : อดีต : ปัจจุบัน -- ศาสนสถาน -- สถานที่สำคัญ -- ดอยสะเก็ด: วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ -- ตามรอยคนเก่า เล่าขานคนดีที่ดอยสะเก็ด -- คนดีมีฝีมือ. สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ส691ด] (4).

64. ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน = Ancient communities in the Chiang Mai-Lamphun basin / สรัสวดี อ๋องสกุล, หัวหน้าโครงการวิจัย.

โดย สรัสวดี อ๋องสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส349ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2543สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส349ช] (1).

65. ประชุมจารึกล้านนา. เล่ม 4, จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงใหม่ = Corpus of Lan Na inscriptions. vol. 4, Inscriptions in the Chiang Mai Museum / ฮันส์ เพนส์, พรรณเพ็ญ เครือไทย, ศรีเลา เกษพรหม

โดย เพนธ์, ฮันส์ | พรรณเพ็ญ เครือไทย | ศรีเลา เกษพรหม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3021 พ913ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3021 พ913ป] (3).

66. ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา ล้านช้าง : กรณีศึกษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง / บรรณาธิการ, จิรศักดิ์ เดชวงค์ญา.

โดย จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา.

เลขเรียกหนังสือ: 720.9593 ค181 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 720.9593 ค181] (2).

67. เล่าขานตำนานเมืองแจ๋ม / ฝอยทอง สมวถา (สมบัติ).

โดย ฝอยทอง สมวถา.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ฝ145ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา, 2546สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ฝ145ล] (2).

68. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 4 / อนุ เนินหาด.

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2545สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (2).

69. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 5 / อนุ เนินหาด.

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2546สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (2).

70. ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / ปิแอร์ โอร์ต, บันทึกเรื่องราว ; พิษณุ จันทร์วิทัน, แปลและเรียบเรียง

โดย โอร์ต, ปิแอร์ | พิษณุ จันทร์วิทัน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 อ981ล 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2546สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 อ981ล 2546] (3).

71. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 8, เจ้านายฝ่ายเหนือ / อนุ เนินหาด.

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (3).

72. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 9, เจ้าสมบูรณ์ ณ เชียงใหม่ / อนุ เนินหาด.

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (3).

73. ไม่มีวัดในทักษาเมืองเชียงใหม่ : บทพิสูจน์ความจริงโดยนักวิชาการท้องถิ่น / บรรณาธิการ, ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์, ยุพิน เข็มมุกต์, วรวิมล ชัยรัต.

โดย ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ | ยุพิน เข็มมุกด์ | วรวิมล ชัยรัต.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 ม969 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง และ เครือข่ายชาวพุทธเชียงใหม่, 2548สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 ม969] (2).

74. เจ้าหลวงกาวิละวีรบุรุษแห่งล้านนา / บดินทร์ กินาวงศ์, เขียน

โดย บดินทร์ กินาวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 บ116จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มิ่งขวัญ, 2546สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 บ116จ] (3).

75. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 12, ย่านถนนพระปกเกล้า / อนุ เนินหาด

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2548สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (5).

76. ประชุมจารึกล้านนา. เล่ม 8, จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ = Corpus of Lan Na inscriptions. Vol. 8, inscriptions in the Chiang Mai province / ผู้แต่ง, ฮันส์ เพนธ์, ศรีเลา เกษพรหม, ศราวุธ ศรีทา

โดย เพนธ์, ฮันส์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. คลังข้อมูลจารึกล้านนา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3021 พ913ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3021 พ913ป] (1).

77. เวียงกุมกาม : ราชธานีแรกเริ่มของล้านนา = Guide to Wiangkumkam : the first capital of Lanna / ผู้แต่ง, ไกรสิน อุ่นใจจินต์

โดย ไกรสิน อุ่นใจจินต์ | นำชมโบราณสถาน เวียงกุมกาม : ราชธานีแรกเริ่มของล้านนา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 ก978ว 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : จรัสธุรกิจการพิมพ์, 2548สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3022 ก978ว 2548] (3).

78. สมุดภาพเชียงใหม่ในอดีต / ผู้เรียบเรียง, ประชา ตระการศิลป์ ; ผู้รวบรวม, เชาว์ ตระการศิลป์.

โดย ประชา ตระการศิลป์ | เชาว์ ตระการศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ป231ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พีซีทีเอส, 2549สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ป231ส] (2).

79. 9 ตระกูลดังแห่งล้านนา / ทศ คณนาพร.

โดย ทศ คณนาพร.

เลขเรียกหนังสือ: 929.42 ท234ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2549สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.42 ท234ก] (3).

80. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 17, เชียงใหม่ พ.ศ. 2496 / อนุ เนินหาด

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : วนิดา เพรส, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (3).