ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 115 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. เล่าเรื่องเวียงเจียงใหม่ = The history of Chiangmai / เขียนและเรียบเรียง, ทศ คณนาพร

โดย ทศ คณนาพร | สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ท234ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่, [2550?]สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ท234ร] (4).

82. โครงการประชุมทางวิชาการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา-ล้านช้าง : กรณีศึษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง / สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย การประชุมทางวิชาการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา-ล้านช้าง : กรณีศึษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่และเมืองหลวงพระบาง (2543 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

เลขเรียกหนังสือ: 709.59 ก475ค (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 709.59 ก475ค] (1).

83. พระเจ้ามังรายมหาราช (พญามังรายมหาราช) / เรียบเรียงโดย อุดม เชยกีวงศ์.

โดย อุดม เชยกีวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ785พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ785พ] (2).

84. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 13, อดีต "ดอยสะเก็ด" / อนุ เนินหาด.

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2549สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (3).

85. พระบารมีปกเกล้าฯ ยุพราชวิทยาลัย 100 ปี นามพระราชทาน ; นครเชียงใหม่ : ประวัติศาสตร์ การพัฒนา การศึกษา และสังคมนครเชียงใหม่ / โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย.

โดย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 ร925พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3035 ร925พ] (4).

86. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 19, เชียงใหม่ พ.ศ. 2507 / อนุ เนินหาด.

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : วนิดา เพรส, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (2).

87. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 20, เชียงใหม่ พ.ศ. 2509 / อนุ เนินหาด.

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : วนิดา เพรส, 2551สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (2).

88. ที่ระลึกในการบูรณะกู่บรรจุอัฐิเจ้าผู้ครองนครลำพูน ชายา และเจ้านายสกุล ณ ลำพูน ณ เชียงใหม่ ณ สุสานหลวง ลำพูน วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2549 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช.

โดย วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 929.709593 ว212ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำพูน : วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.709593 ว212ท] (3), PYULIB-DW [Call number: 929.709593 ว212ท] (1).

89. ย้อนอดีตล้านนา. ตอนรวมเรื่องน่ารู้จากแผนที่เมืองนครเชียงใหม่ / วรชาติ มีชูบท.

โดย วรชาติ มีชูบท.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ว192ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ว192ย] (2).

90. อดีตกรุล้านนา บอกเล่าความเป็นมาของมนุษย์ / ผู้เรียบเรียง, สังคีต จันทนะโพธิ.

โดย สังคีต จันทนะโพธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส533อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2552สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส533อ] (2).

91. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 6, คดีใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ในอดีต / อนุ เนินหาด

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2546ชื่อเรื่องอื่น: คดีใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ในอดีต.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (1).

92. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรมแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน / รัตนาพร เศรษฐกุล

โดย รัตนาพร เศรษฐกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ร376ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2552สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ร376ป] (3).

93. ตำนานพระมหาธาตุเจ้าสุเทพ เชียงใหม่ (ตำนานพระธาตุดอยสุเทพ) : ฉบับสรุปความและต้นฉบับที่ตีพิมพ์ด้วยอักษรธรรมล้านนา เมื่อ พ.ศ. 2467

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 อ785ต 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ , 2551สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 อ785ต 2551] (2).

94. อดีตกรุล้านนา. เล่ม 2 / ผู้เรียบเรียง, สังคีต จันทนะโพธิ

โดย สังคีต จันทนะโพธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส533อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2553สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ เล่ม 2 สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส533อ] (2).

95. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 28, วัดแสนฝาง / อนุ เนินหาด

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : พลอยการพิมพ์เชียงใหม่, 2554ชื่อเรื่องอื่น: วัดแสนฝาง.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (2).

96. จังหวัดเชียงใหม่มาจากไหน? / สุจิตต์ วงษ์เทศ

โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ | กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 ส752จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ชื่อบ้านนามเมือง : จังหวัดเชียงใหม่มาจากไหน?.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3022 ส752จ] (2).

97. พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ศรีแห่งเมืองเชียงใหม่ / โดย วรชาติ มีชูบท

โดย วรชาติ มีชูบท.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 ว192พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2554สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ว192พ] (2).

98. 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. ลำดับที่ 24, เอกสารเกี่ยวกับล้านนาและระบบการบริหารราชการ / บรรณาธิการ, อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร.

โดย อรพินท์ คำสอน | ธิษณา วีรเกียรติสุนทร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ร193 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ร193] (1).

99. เวียงสวนดอก / ผู้ค้นคว้า/เรียบเรียง, ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี

โดย ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ศ491ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ศ491ว] (2).

100. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 35, ย่านถนนเมืองสมุทร / อนุ เนินหาด

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2556ชื่อเรื่องอื่น: ย่านถนนเมืองสมุทร.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (2).