ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 95 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ตำนานเชียงใหม่, ภาคปริวรรต. ลำดับ 10 = Chiengmai chronicie, Transliteration. Series 10 / สมหมาย เปรมจิตต์

โดย สมหมาย เปรมจิตต์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.304 ส287ต เลขเรียกหนังสือ: 10717 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.304 ส287ต] (3). Special Status (1).

2. คร่าวดอยสุเทพและคร่าวซอสร้างถนนในเมืองเชียงใหม่ / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, บรรณาธิการ

โดย ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ค159 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ค159] (1).

3. ความมีตัวตนของเมืองเชียงใหม่ และวัดในทักษาเมือง / สมโชติ อ๋องสกุล

โดย สมโชติ อ๋องสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 ส241ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 ส241ค] (4).

4. งานสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี : ความเป็นมาและความเคลื่อนไหว / ผู้เขียน, สมโชติ อ๋องสกุล

โดย สมโชติ อ๋องสกุล | คณะอนุกรรมการด้านวิชาการงานสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส241ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ งานสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส241ง] (2).

5. ดวงเมือง วันสร้างเมืองเชียงใหม่ ; ประวัติสังเขปของพระยาพรหมโวหาร ; และ ค่าวฮ่ำ / โดย คำคง สุระวงศ์

โดย คำคง สุระวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ค353ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ค353ด] (2).

6. ดอยสะเก็ด : ร่องรอยอารยธรรมสิบสองพันนา / สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด

โดย สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ส691ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2537-หมายเหตุ: แผนที่แสดงเขตอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ -- แผนที่แสดงเขตตำบล อำเภอดอยสะเก็ด -- แผนที่แสดงที่ตั้งชาติพันธุ์ๆ อำเภอดอยสะเก็ด -- ดอยสะเก็ด : อดีต : ปัจจุบัน -- ศาสนสถาน -- สถานที่สำคัญ -- ดอยสะเก็ด: วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ -- ตามรอยคนเก่า เล่าขานคนดีที่ดอยสะเก็ด -- คนดีมีฝีมือ. สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ส691ด] (4).

7. ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ

โดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | วัยอาจ, เดวิด เค.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 อ413ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์), 2543สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 อ413ต] (2).

8. โบราณคดีลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน / ผู้เรียบเรียง, สุพจน์ พรหมมาโนช

โดย สุพจน์ พรหมมาโนช | กองโบราณคดี. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส826บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส826บ] (1).

9. ประวัติเมืองเจียงใหม่ ฉบับการ์ตูน / จัดทำโดย ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่

โดย ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.362 ศ816ป 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.362 ศ816ป 2544] (2).

10. จดหมายเหตุการตรวจสอบและสืบค้นดวงเมือง "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" / จัดทำโดย คณะกรรมการตรวจสอบและสืบค้นดวงเมืองและตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่

โดย คณะกรรมการตรวจสอบและสืบค้นดวงเมืองและตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ค123จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ ส.ทรัพย์การพิมพ์, 2537สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ค123จ] (1).

11. ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา ล้านช้าง : กรณีศึกษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง / บรรณาธิการ, จิรศักดิ์ เดชวงค์ญา.

โดย จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา.

เลขเรียกหนังสือ: 720.9593 ค181 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 720.9593 ค181] (2).

12. การ์ตูนประวัติเมืองเจียงใหม่ ฉบับตัวเมือง = Cartoon Chiang Mai history-Lanna language version / ผู้เขียนตัวเมือง, พระวิทยา อภิวโร

โดย พระวิทยา อภิวโร | มูลนิธิสถาบันหพัฒนาเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ก453 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันหพัฒนาเมือง, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ก453] (2).

13. เล่าขานตำนานเมืองแจ๋ม / ฝอยทอง สมวถา (สมบัติ).

โดย ฝอยทอง สมวถา.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ฝ145ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา, 2546สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ฝ145ล] (2).

14. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 4 / อนุ เนินหาด.

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2545สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (2).

15. วีรกรรมพญาผาบ (หนานเต๋จ๊ะ แห่งแขวงหนองจ๊อมสันทราย) / นพคุณ ตันติกุล, ข้อมูลเรื่อง ; นิคม พรหมมาเทพย์, เรียบเรียง

โดย นพคุณ ตันติกุล | นิคม พรหมมาเทพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 น166ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มิ่งขวัญ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 น166ว] (3).

16. คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่ = The Khum Chao Burirat (Maha-in) / วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง.

โดย วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: 725.17 ว574ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 725.17 ว574ค] (1).

17. ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / ปิแอร์ โอร์ต, บันทึกเรื่องราว ; พิษณุ จันทร์วิทัน, แปลและเรียบเรียง

โดย โอร์ต, ปิแอร์ | พิษณุ จันทร์วิทัน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 อ981ล 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2546สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 อ981ล 2546] (3).

18. โบราณสถาน โบราณวัตถุที่สำคัญของนครเชียงใหม่ / ผู้เรียบเรียง, จินตนา มัธยมบุรุษ, สินีนาฏ สมบูรณ์เอนก.

โดย จินตนา มัธยมบุรุษ | สินีนาฏ สมบูรณ์เอนก.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 จ482บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด, 2544สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3022 จ482บ] (1).

19. ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ

โดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | วัยอาจ, เดวิด เค.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 อ413ต 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุคส์, 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 อ413ต 2547] (2).

20. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนา : เวียงกุมกาม / นพคุณ ตันติกุล

โดย นพคุณ ตันติกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3022 น166ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : Lanna Computer Printing , [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3022 น166ป] (2).