ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ตำนานเชียงใหม่, ภาคปริวรรต. ลำดับ 10 = Chiengmai chronicie, Transliteration. Series 10 / สมหมาย เปรมจิตต์

โดย สมหมาย เปรมจิตต์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.304 ส287ต เลขเรียกหนังสือ: 10717 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.304 ส287ต] (3). Special Status (1).

2. คริสตศาสนากับสังคมเชียงใหม่ = Christianity and Chiang Mai society / สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

โดย มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาประวัติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 261.1593 ม246ค (อ.) เลขเรียกหนังสือ: 10716 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขา, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 261.1593 ม246ค] (3), [Call number: 261.1593 ม246ค] (2). Special Status (1).

3. ประชุมจารึกล้านนา. เล่ม 2, จารึกพระเจ้ากาวิละ พ.ศ. 2334-2357 = Corpus of Lan Na inscriptions. Vol. 2, King Kawila inscriptions A.D. 1791-1814 / ฮันส์ เพนธ์, พรรณเพ็ญ เครือไทย, ศรีเลา เกษพรหม

โดย เพนธ์, ฮันส์ | พรรณเพ็ญ เครือไทย | ศรีเลา เกษพรหม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. คลังข้อมูลจารึกล้านนา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3021 พ913ป เลขเรียกหนังสือ: 10709 / 10710 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541ชื่อเรื่องอื่น: จารึกพระเจ้ากาวิละ พ.ศ. 2334-2357.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3021 พ913ป] (3). Special Status (2).

4. เจ้าหลวงเชียงใหม่ / บรรณาธิการ, วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ | คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 จ758 (อ.) เลขเรียกหนังสือ: 10714 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 จ758] (5), [Call number: 959.3 จ758] (1). Special Status (1).