ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ตำนานพระเจ้า 7 พระองค์เชียงใหม่และประวัตินายทิพย์ช้าง ฉบับแปล.

เลขเรียกหนังสือ: 959.362 ต359 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพการพิมพ์, 2517สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 959.362 ต359] (1).

2. พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี (26 สิงหาคม 2416 - 9 ธันวาคม 2476) / รวบรวมโดย เจ้าแสงดาว ณ เชียงใหม่

โดย แสงดาว ณ เชียงใหม่, เจ้า.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 ส958พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์กลางเวียง, 2517สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ส958พ] (2), PYULIB-DW [Call number: 959.3035 ส958พ] (2).

3. ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ / ผู้เรียบเรียง, จินตนา มัธยมบุรุษ, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, เครือวัลย์ สุขาบูรณ์.

โดย จิตนา มัธยมบุรุษ | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | เครือวัลย์ สุขาบูรณ์ | สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม | ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ป373 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2537สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ป373] (6), PYULIB-DW [Call number: 959.303 ป373] (2).

4. ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง / ปิแอร์ โอร์ต, บันทึกเรื่องราว ; พิษณุ จันทร์วิทัน, แปลและเรียบเรียง.

โดย โอร์ต, ปิแอร์ | พิษณุ จันทร์วิทัน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 อ981ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : การันต์, 2539สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 อ981ล] (8), PYULIB-DW [Call number: 959.3035 อ981ล] (2).

5. ที่ระลึกในการบูรณะกู่บรรจุอัฐิเจ้าผู้ครองนครลำพูน ชายา และเจ้านายสกุล ณ ลำพูน ณ เชียงใหม่ ณ สุสานหลวง ลำพูน วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2549 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช.

โดย วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 929.709593 ว212ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำพูน : วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช, 2550สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.709593 ว212ท] (3), PYULIB-DW [Call number: 929.709593 ว212ท] (1).