ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ประชุมจารึกล้านนา. เล่ม 2, จารึกพระเจ้ากาวิละ พ.ศ. 2334-2357 = Corpus of Lan Na inscriptions. Vol. 2, King Kawila inscriptions A.D. 1791-1814 / ฮันส์ เพนธ์, พรรณเพ็ญ เครือไทย, ศรีเลา เกษพรหม

โดย เพนธ์, ฮันส์ | พรรณเพ็ญ เครือไทย | ศรีเลา เกษพรหม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. คลังข้อมูลจารึกล้านนา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3021 พ913ป เลขเรียกหนังสือ: 10709 / 10710 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541ชื่อเรื่องอื่น: จารึกพระเจ้ากาวิละ พ.ศ. 2334-2357.สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3021 พ913ป] (3). Special Status (2).

2. ประชุมจารึกล้านนา. เล่ม 4, จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ เชียงใหม่ = Corpus of Lan Na inscriptions. vol. 4, Inscriptions in the Chiang Mai Museum / ฮันส์ เพนส์, พรรณเพ็ญ เครือไทย, ศรีเลา เกษพรหม

โดย เพนธ์, ฮันส์ | พรรณเพ็ญ เครือไทย | ศรีเลา เกษพรหม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3021 พ913ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3021 พ913ป] (3).

3. ประชุมจารึกล้านนา. เล่ม 8, จารึกในจังหวัดเชียงใหม่ = Corpus of Lan Na inscriptions. Vol. 8, inscriptions in the Chiang Mai province / ผู้แต่ง, ฮันส์ เพนธ์, ศรีเลา เกษพรหม, ศราวุธ ศรีทา

โดย เพนธ์, ฮันส์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. คลังข้อมูลจารึกล้านนา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3021 พ913ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3021 พ913ป] (1).

4. 100 เอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย. ลำดับที่ 24, เอกสารเกี่ยวกับล้านนาและระบบการบริหารราชการ / บรรณาธิการ, อรพินท์ คำสอน, ธิษณา วีรเกียรติสุนทร.

โดย อรพินท์ คำสอน | ธิษณา วีรเกียรติสุนทร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ร193 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555ชื่อเรื่องอื่น: ร้อยเอกสารสำคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ร193] (1).