ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 115 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ตำนานเชียงใหม่, ภาคปริวรรต. ลำดับ 10 = Chiengmai chronicie, Transliteration. Series 10 / สมหมาย เปรมจิตต์

โดย สมหมาย เปรมจิตต์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: 959.304 ส287ต เลขเรียกหนังสือ: 10717 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.304 ส287ต] (3). Special Status (1).

2. เชียงใหม่ วันนี้ ณ ปีที่ 700 / เรื่อง, กรรณิการ์ พรมเสาร์ ; ถ่ายภาพ, อิทธิพล เอลาฬุกานนท์, สุวิน วัชรเสถียร, เดวิด เฮนลี.

โดย กรรณิการ์ พรมเสาร์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ก173ช (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : วิทอินบุ๊คส์ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 ก173ช] (1).

3. รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่. ชุดที่ 1 = A guide to Chiang Mai information, Ser. 1 / โดย กรกมล รามบุตร, ผ่องพรรณ แย้มแขไข

โดย กรกมล รามบุตร | ผ่องพรรณ แย้มแขไข | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด.

เลขเรียกหนังสือ: 016.9593 ก152ร 2532 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.9593 ก152ร 2532] (1).

4. คร่าวดอยสุเทพและคร่าวซอสร้างถนนในเมืองเชียงใหม่ / ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว, บรรณาธิการ

โดย ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.2 ค159 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการศึกษาวิจัยคัมภีร์ใบลานในภาคเหนือ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ค159] (1).

5. ความมีตัวตนของเมืองเชียงใหม่ และวัดในทักษาเมือง / สมโชติ อ๋องสกุล

โดย สมโชติ อ๋องสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3435 ส241ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3435 ส241ค] (4).

6. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่ / วีณา โรจนราธา, เรื่อง

โดย วีณา โรจนราธา | สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ว815พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ว815พ] (1).

7. งานสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี : ความเป็นมาและความเคลื่อนไหว / ผู้เขียน, สมโชติ อ๋องสกุล

โดย สมโชติ อ๋องสกุล | คณะอนุกรรมการด้านวิชาการงานสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส241ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ งานสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส241ง] (2).

8. ดวงเมือง วันสร้างเมืองเชียงใหม่ ; ประวัติสังเขปของพระยาพรหมโวหาร ; และ ค่าวฮ่ำ / โดย คำคง สุระวงศ์

โดย คำคง สุระวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ค353ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ค353ด] (2).

9. เจ้าพ่อหลวง : ภาพแห่งความทรงจำและแหล่งประวัติศาสตร์ในนครเชียงใหม่ / บรรณาธิการ, เจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่

โดย วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่, เจ้า.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 จ758 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือและจังหวัดเชียงใหม่, 2542สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 จ758] (1).

10. เชียงใหม่เมื่อวันวาน / จัดทำโดย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักหอสมุดและศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ม246ช (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักหอสมุดและศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 ม246ช] (1).

11. ดอยสะเก็ด : ร่องรอยอารยธรรมสิบสองพันนา / สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด

โดย สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.302 ส691ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2537-หมายเหตุ: แผนที่แสดงเขตอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ -- แผนที่แสดงเขตตำบล อำเภอดอยสะเก็ด -- แผนที่แสดงที่ตั้งชาติพันธุ์ๆ อำเภอดอยสะเก็ด -- ดอยสะเก็ด : อดีต : ปัจจุบัน -- ศาสนสถาน -- สถานที่สำคัญ -- ดอยสะเก็ด: วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ -- ตามรอยคนเก่า เล่าขานคนดีที่ดอยสะเก็ด -- คนดีมีฝีมือ. สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.302 ส691ด] (4).

12. ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ / อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และ เดวิด เค. วัยอาจ

โดย อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว | วัยอาจ, เดวิด เค.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 อ413ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ตรัสวิน (ซิลค์เวอร์มบุคส์), 2543สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 อ413ต] (2).

13. โบราณคดีลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน / ผู้เรียบเรียง, สุพจน์ พรหมมาโนช

โดย สุพจน์ พรหมมาโนช | กองโบราณคดี. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส826บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส826บ] (1).

14. ประวัติเมืองเจียงใหม่ ฉบับการ์ตูน / จัดทำโดย ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่

โดย ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.362 ศ816ป 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.362 ศ816ป 2544] (2).

15. จดหมายเหตุการตรวจสอบและสืบค้นดวงเมือง "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" / จัดทำโดย คณะกรรมการตรวจสอบและสืบค้นดวงเมืองและตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่

โดย คณะกรรมการตรวจสอบและสืบค้นดวงเมืองและตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 959.303 ค123จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ ส.ทรัพย์การพิมพ์, 2537สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.303 ค123จ] (1).

16. ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา ล้านช้าง : กรณีศึกษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง / บรรณาธิการ, จิรศักดิ์ เดชวงค์ญา.

โดย จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา.

เลขเรียกหนังสือ: 720.9593 ค181 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 720.9593 ค181] (2).

17. การ์ตูนประวัติเมืองเจียงใหม่ ฉบับตัวเมือง = Cartoon Chiang Mai history-Lanna language version / ผู้เขียนตัวเมือง, พระวิทยา อภิวโร

โดย พระวิทยา อภิวโร | มูลนิธิสถาบันหพัฒนาเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ก453 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันหพัฒนาเมือง, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ก453] (2).

18. เล่าขานตำนานเมืองแจ๋ม / ฝอยทอง สมวถา (สมบัติ).

โดย ฝอยทอง สมวถา.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ฝ145ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา, 2546สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ฝ145ล] (2).

19. สังคมเมืองเชียงใหม่. เล่ม 4 / อนุ เนินหาด.

โดย อนุ เนินหาด.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 อ182ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2545สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 อ182ส] (2).

20. วีรกรรมพญาผาบ (หนานเต๋จ๊ะ แห่งแขวงหนองจ๊อมสันทราย) / นพคุณ ตันติกุล, ข้อมูลเรื่อง ; นิคม พรหมมาเทพย์, เรียบเรียง

โดย นพคุณ ตันติกุล | นิคม พรหมมาเทพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 น166ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มิ่งขวัญ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 น166ว] (3).